Esita küsimus elik@nlib.ee

EPs sel nädalal: Krimm, maksuotsused, digitaalne ühisturg

04.05.2015

Euroopa Parlamendis käib sel nädalal töö komisjonide tasandil, kui hääletusele jõuab Musta mere strateegilis-sõjalisele situatsioonile keskenduv resolutsioon ja arutelul on liikmesriikide maksuotsuseid puudutavad Euroopa Komisjoni uurimised. Volinik Andrus Ansip tuleb aga tutvustama digitaalse ühisturu paketti.

Krimmi poolsaare annekteerimisest Venemaa poolt on möödas aasta ja esmaspäeval on väliskomisjonis hääletusel resolutsioon, mis hindab strateegilist ja sõjalist olukorda Musta mere piirkonnas.

Riigiabi reeglite võimalikud rikkumised maksuotsuste tegemisel on teisipäeval päevakorral EP maksutotsuste erikomisjonis, kus saadikute kõrval võtavad sõna konkurentsivolinik Margrethe Vestager ja eksperdid neljast suurest raamatupidamisettevõttest. Päevakorral on Euroopa Komisjoni poolt hiljuti käivitatud uurimised Luksemburgi, Hollandi, Iirimaa ja Belgia suhtes.

Euroopa Komisjon käib kolmapäeval välja oma plaanid ELi ühtse digituru jaoks. Pärastlõunal teeb komisjoni asepresident Ansip eelseisvatest sammudest ülevaate EP tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonis.

Neljapäeval on õiguskomisjonis hääletusel õigusloome, mille alusel saaksid aktsionärid võimaluse rääkida kaasa börsifirmade juhtivöötajate sissetulekute osas. Nimelt tuleks neil iga kolme aasta tagant kiita heaks või lükata tagasi ettevõtte tasustamispoliitika.

TTIP, Prantsusmaa majandus

Rahvusvahelise kaubanduse komisjonis on kolmapäeval keskseks teemaks atlandiülesed kaubanduskõnelused (TTIP), kui päevakorral on investori ja riigi vahelise vaidluse lahendamise (ISDS) süsteemi rakendamine. Sõna saab kaubandusvolinik Cecilia Malmström.

Neljapäeval külastab EP majanduskomisjoni Prantsuse rahandusminister Michel Sapin. Suure tõenäosusega keskendub kohtumine Euroopa Komisjoni otsusele anda riigile kaks täiendavat aastat eelarvepuudujäägi vastavusse viimiseks ELi stabiilsuse ja kasvu pakti nõuetega.

Eurogrupi roll ja majandusjuhtimise uute eeskirjade institutsionaalsed aspektid on arutelul teisipäeval, kui koos ekspertidega kogunevad ühisistungile EP põhiseaduskomisjon ning majandus- ja rahanduskomisjon.

Kolmapäeval on kodanikuvabaduste komisjonis hääletusel õiguslik muudatus Dublini regulatsioonis. Nõnda peaks saabuma selgus, et millisel liikmesriigil tuleb menetleda saatjateta alaealise varjupaigataotlust.

Deklareerimata töötamise vastu suunatud ja selles suhtes Euroopa tasandi koostööd tugevdav õigusloome on tööhõive- ja sotsiaalkomisjonis hääletusel neljapäeval.

 

Allikas: Euroopa Parlament