Esita küsimus elik@nlib.ee

EPs sel nädalal: julgeoleku tagamine, kliimapoliitika, keskkonnakahjud

05.09.2017

Parlamendi komisjonides on sel nädalal päevakorral infovahetuse parandamine liikmesriikide vahel julgeoleku tagamiseks ning keskkonnakahjude eest vastutamisel kehtivad reeglid.

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni istungist võtavad esmaspäeval osa rändepoliitikavolinik Dimitris Avramopoulos ja ELi suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise ameti juht Grum Karkov. Kõne all on võimalused parandada info liikumist liikmesriikide vahel.

Tallinnas peakorterit omav vastav ELi amet haldab julgeoleku- ja justiitsküsimustega seotud IT-süsteeme, sealhulgas nii Schengeni viisaruumi kui varjupaigataotluste andmebaase.

Neljapäeval astub justiits- ja siseasjade komisjonis üles julgeolekuliidu eest vastutav volinik Julian King. Päevakorral on ohutase Euroopa Liidus ja julgeoleku tagamiseks astutavad sammud. Eurooplastest 80 protsenti on seisukohal, et ELil tuleb terrorismi kõrvaldamiseks rohkem vaeva näha, selgub tänavu märtsis läbi viidud Eurobaromeetri uuringust.

ÜRO järgmine kliimakonverents COP23 toimub novembris Saksamaal Bonnis. Keskkonnakomisjonis on neljapäeval hääletusel konverentsile sõitva parlamendi delegatsiooni eesmärgid. COP23 keskseks teemaks saab olema Pariisi kliimaleppe elluviimine.

Õiguskomisjonis on neljapäeval arutelul keskkonnakahjude ennetamisele ja hüvitamisele keskenduvate ELi reeglite toimimine. Ühtlasi on saadikute töölaual ettepanekud keskkonnavastutuse direktiivi täiendamiseks.

Allikas: europarl.europa.eu