Esita küsimus elik@nlib.ee

EPs sel nädalal: ELi-USA vabakaubanduslepe, Araabia Liiga, Läti ministrid

19.01.2015

Parlamendi komisjonid kogunevad sel nädalal Brüsselis, et muu hulgas keskenduda ELi-USA vabakaubandusleppe läbirääkimistele ning koos Araabia Liiga peasekretäriga arutada viimaseid arenguid Vahemere lõunakaldal ja Lähis-Idas.

Lisaks tutvustavad ELi Nõukogu eesistujariigi Läti ministrid erinevates komisjonides kuue kuu tööplaani ja jätkuvad Euroopa noorteürituse EYE kuulamised.

Kolmapäeval ja neljapäeval on rahvusvahelise kaubanduse komisjonis esmakordselt arutelul parlamendi seisukohad atlandiülese kaubandus- ja investeerimisleppe suhtes. Sealjuures leiavad käsitlemist investorite õigused vaidluste lahendamisel riigiga (ISDS).

Teisipäeval viibib väliskomisjonis Araabia Liiga peasekretär Nabil El Araby, kui päevakorral on olukord Vahemere piirkonnas ja Lähis-Idas, eelkõige arengud Süürias, Iraagis, Liibüas ja Egiptuses.

Kodanikuvabaduste ning justiits- ja siseasjade komisjonis toimub neljapäeval kuulamine inimõiguste järgimisest Ungaris. Sõna saavad nii valitsuse kui kodanikuühiskonna esindajad.

ELi finantshuvid, Läti prioriteedid

ELi finantshuvide kaitsmisele keskenduv Euroopa Komisjoni 2013. aasta aruanne saab parlamendi eelarvekontrollikomisjonis hinnangu kolmapäevasel hääletusel. Ühenduse finantshuvide kaitsmise all peetakse silmas rikkumisi, mis on seotud ELi eelarvest tehtavate väljamaksetega.

Kogu nädala jooksul tutvustavad Läti valitsuse ministrid eesistumise prioriteete parlamendi erinevates komisjonides. Läti on ELi Nõukogu eesistujariik 2015. aasta juuni lõpuni.

Teisipäeval ja neljapäeval toimuvad aga mitmes komisjonis kuulamised möödunud aasta mais Strasbourgis toimunud EYE2014 noorteüritusel osalenutega, kes tutvustavad saadikutele noorte ideid Euroopa paremaks muutmiseks.

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonis on kolmapäeval hääletusel resolutsioon, mis nõuab töödeldud toitudes sisalduva liha päritoluriigi selgemat märkimist pakendile.


Allikas: 
Euroopa Parlament