Esita küsimus elik@nlib.ee

EPs sel nädalal: ELi kodanikud UKs, viisavabadus USAga, heitmed autotööstuses

28.02.2017

Alanud nädalal Brüsselis toimuval täiskogul on päevakorral ELi kodanike vaba liikumise õiguse võimalik rikkumine Ühendkuningriigi poolt. Samuti on hääletusel resolutsioon, mis nõuab viisavabadust USAsse reisivatele Poola, Bulgaaria, Rumeenia, Küprose ja Horvaatia kodanikele. Heitkoguste mõõtmisega seotud pettusi autotööstuses uurivas parlamendi komisjonis tuleb hääletusele lõppraport.

Ühendkuningriigi siseministeerium võib asuda rakendama ELi kodanike riiki jäämise suhtes piiravaid meetmeid ning antud teemale keskendub istungitesaalis kolmapäeval toimuv debatt.

USA ei ole Poolale, Bulgaariale, Rumeeniale, Küprosele ja Horvaatiale endiselt taganud viisavabadust. Neljapäeval täiskogul hääletusele tulevas resolutsioonis ütlevad saadikud, et Euroopa Komisjonil tuleks kuni küsimuse lahendamiseni ajutiselt taaskehtestada viisarežiim USA kodanikele.

Samuti on täiskogul neljapäeval hääletusel soovitused tagamaks liidu kodanikele parem ligipääs ravimitele. Uute ravimite hinnad on viimaste kümnendite jooksul ELis oluliselt kerkinud ja muutunud paljudele kättesaamatuks. See aga võib ohustada riiklike tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkust.

Komisjonide istungid

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis on teisipäeval koos rahvusparlamentide esindajategakõne all Euroopa varjupaigasüsteemi reform. Dublini määruse ülevaatamise eest parlamendis vastutav saadik Cecilia Wikström (ALDE, SE) räägib oma tööst Facebook Live’is kolmapäeval, Eesti aja järgi kell 15.00.

Heitkoguste mõõtmist autotööstuses hindavas parlamendi uurimiskomisjonis (EMIS) on teisipäeval hääletusel lõppraport. Volkswageni skandaali ajendil loodud komisjoni soovitused pettuste vältimiseks tulevad täiskogul kinnitamisele aprilli alguses.

Allikas: europarl.europa.eu