Esita küsimus elik@nlib.ee

EPs sel nädalal: eelarve 2017, ELi-USA andmevahetus, filmid ja raamatud veebis

29.11.2016

Alanud nädalal on parlamendis kavas nii komisjonide kogunemised kui kolmapäeval-neljapäeval toimuv täiskogu istung, kus päevakorral Euroopa Liidu 2017. aasta eelarve vastuvõtmine ning ELi-USA raamleping, mis paneb paika andmekaitsenõuded isikuandmete edastamisel üle Atlandi. Komisjonide tasandil on hääletusel õigusloome, mis tagab veebipõhise teenusena ühes liikmesriigis ostetud filmidele ja raamatutele ligipääsu ka teistes riikides.

Brüsseli täiskogul on keskseks teemaks ühenduse 2017. aasta eelarve vastuvõtmine, kui debatt on kavas kolmapäeval ja hääletus neljapäeval. Parlament ja liikmesriike esindav ELi Nõukogu on eelarveridades juba kokku leppinud. Kõneluste käigus tagasid saadikud täiendavad vahendid noorte tööpuuduse kõrvaldamiseks, ettevõtluse toetuseks ja taristuprojektide tarbeks.

ELi 2017. aasta üldeelarve eest, mida haldab Euroopa Komisjon, vastutab parlamendis raportöör Jens Geier (S&D, DE). Teiste institutsioonide tuleva aasta eelarvetega tegeleb raportöör Indrek Tarand (Greens/EFA, EE).

Atlandiülene raamlepe andmekaitsenõuete osas on täiskogul arutelul samuti kolmapäeval ja hääletusel neljapäeval. Tegemist on andmete liikumisega ELi ja USA ametivõimude vahel kuritegevuse ja terrorismi tõkestamise eesmärgil.

Lisaks on istungitesaalis päevakorral Euroopa Komisjoni volinike huvide deklaratsioone käsitlevad parlamendi suunised.

Neljapäeval peab saadikute ees kõne Tuneesia president Beji Caid Essebsi.

Komisjonide istungid

Ühes liikmesriigis ostetud veebipõhised raamatud, filmid ja muusika peavad olema kättesaadavad ka ajutiselt teises liikmesriigis viibides, sätestab õiguskomisjonis teisipäeval hääletusele tulev määrus.

Mobiiliteenuste rändlustasude hulgihindadele ülempiiride seadmine on teisipäeval hääletusel tööstuse komisjonis. Tegemist on hindadega, mida telekomiettevõtted rakendavad omavahel teenust pakkudes. Õigusloome toetab rändlustasude kaotamist tavakasutajatele juunist 2017.

Süüria poliitiline ja humanitaarolukord on väliskomisjoni ja arengukomisjoni ühisistungil kõne all teisipäeval. Istungist võtavad osa ÜRO Süüria erisaadik Staffan de Mistura ning ÜRO peasekretäri asetäitja humanitaarküsimustes ja hädaabi koordinaator Stephen O’Brien.

Sotsiaalsed tagatised ja töötajate õigused globaalsete vabakaubanduslepete kontekstis on teisipäeva hommikul koos kaubandusvoliniku Cecilia Malmströmiga arutelul tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni ning rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ühisel istungil.

Kaubanduskõneluste mõju põllumajandussektorile on väliskaubanduskomisjoni ja põllumajanduskomisjoni päevakorras teisipäeva pärastlõunal. Malmströmi kõrval astub üles põllumajandusvolinik Phil Hogan.

Euroopa Keskpanga juht Mario Draghi räägib esmaspäeval majandus- ja rahanduskomisjonis arengutest eurotsoonis.

Allikas: europarl.europa.eu