Esita küsimus elik@nlib.ee

EPs sel nädalal: broneeringuandmed, LuxLeaks, loomataudid

01.06.2015

Esmaspäeval võtab maksuotsuste erikomisjonis toimuval kuulamisel sõna LuxLeaks-paljastuste taga olnud Antoine Deltour ning neljapäeval on kodanikuvabaduste komisjonis läbivaatamisel lennureisijate broneeringuandmete edastamise õigusloome (PNR) muudatusettepanekud. Lisaks on sel nädalal sündimas kompromiss parlamendi ja ELi Nõukogu vahel loomataudide õigusloome osas.

Maksuotsuste erikomisjonis toimuv kuulamine keskendub maksuotsuste rahvusvahelisele mõõtmele ning Deltour’i kõrval kuulub esinejate ritta endine konkurentsivolinik Mario Monti.

Esmaspäeva õhtul on aga kokkulepet oodata EP ja liikmesriikide läbirääkimistelt loomataudide õigusloome osas. Uus määruse alusel saab tulevikus rakendada kiireloomulisi meetmeid loomadele, inimestele ja põllumajandussaadustele ülekanduvate haiguste leviku peatamisel. Näideteks on siinkohal linnugripp, sigade aafrika katk ja lammaste katarraalne palavik.

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis on neljapäeval arutelul muudatusettepanekud, mis on esitatud lennureisijate broneeringuandmete edastamise õigusloomele. Pakutud muudatused puudutavad direktiivi kaasatavaid ja mittekaasatavaid lende, kogutud andmete säilitamisele kehtivaid nõudeid ja andmekaitset.

Kolmapäeval kohtuvad väliskomisjoni ja arengukomisjoni saadikud ÜRO 69. peaassamblee presidendi Sam Kahamba Kutesaga, kui kõne all on ÜRO konverents arenguabi rahastamisest juulis ja septembri tippkohtumine, mis keskendub arengueesmärkidele pärast 2015. aastat.

Kaheksas Euroopa–Ladina-Ameerika Parlamentaarne assamblee toimub neljapäeval ja reedel Brüsselis, istungeid saab EP veebisaidi vahendusel jälgida otseülekandes. Kohtumise teemadeks on seekord majandusküsimused, jätkusuutlik areng ja migratsioon.

Lisaks kogunevad nädala jooksul parlamendi fraktsioonid, et panna paika positsioonid tuleval nädalal Strasbourgis toimuvaks täiskoguks. EP esimeeste konverents koguneb esmaspäeval Luksemburgis, ELi järgmises eesistujariigis.

 

Allikas: Euroopa Parlament