Esita küsimus elik@nlib.ee

EP täiskogu uudiskiri — Strasbourg, 13.—16. jaanuar 2020

13.01.2020

Päevakorras: ELi kodanikke kaasav Euroopa tuleviku konverents, Euroopa Parlamendi liikmed arutavad Euroopa rohelise kokkuleppe rahastamist, Parlament nõuab siduvate eesmärkide seadmist, Iraan/Iraak: Euroopa Parlamendi liikmed arutavad kasvavaid pingeid Lähis-Idas, Ungari ja Poola: Parlament annab hinnangu artikli 7 kohaste menetluste edenemisele, Brexit: Parlament väljendab muret kodanike õiguste üle, ELi Nõukogu eesistujariik Horvaatia esitab oma prioriteedid, Soolise palgalõhe kaotamine ELis 

EP täiskogu uudiskiri — Strasbourg, 13.—16. jaanuar 2020

ELi kodanikke kaasav Euroopa tuleviku konverents
Parlament alustab tööd Euroopa tulevikku puudutava konverentsi ettevalmistamisega.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Euroopa Parlamendi liikmed arutavad Euroopa rohelise kokkuleppe rahastamist
Enne rohelise kokkuleppe resolutsiooni hääletamist arutavad parlamendiliikmed ettepanekuid, mille eesmärk on aidata ELi kogukondadel minna edukalt üle vähese CO-heitega majandusele.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bioloogilise mitmekesisuse säilitamine: Parlament nõuab siduvate eesmärkide seadmist
Ülemaailmsel bioloogilise mitmekesisuse konverentsil (COP 15) tuleks leppida kokku õiguslikult siduvates eesmärkides, ütlevad parlamendiliikmed neljapäeval hääletatavas resolutsioonis.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Iraan/Iraak: Euroopa Parlamendi liikmed arutavad kasvavaid pingeid Lähis-Idas
Euroopa Parlamendi liikmed arutavad USA ja Iraani vastasseisu tagajärgi teisipäeva pärastlõunal ELi välispoliitika juhi Josep Borrelliga.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ungari ja Poola: Parlament annab hinnangu artikli 7 kohaste menetluste edenemisele
Neljapäeval võtab parlament vastu resolutsiooni, kus antakse hinnang ELi ministrite edusammudele selle kindlakstegemisel, kas õigusriigi põhimõte Ungaris ja Poolas on ohus.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Brexit: Parlament väljendab muret kodanike õiguste üle
Kolmapäeval hääletusele pandavas resolutsioonis väljendavad parlamendiliikmed muret selle üle, kuidas Ühendkuningriigi ja EL 27 valitsused hakkavad kodanike õigusi pärast Brexitit haldama.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ELi Nõukogu eesistujariik Horvaatia esitab oma prioriteedid
Teisipäeva hommikul tutvustab Horvaatia peaminister Andrej Plenković ELi Nõukogu roteeruva eesistujariigi prioriteete järgmiseks kuueks kuuks.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Soolise palgalõhe kaotamine ELis
Parlamendiliikmed arutavad esmaspäeval võimalikke meetmeid soolise palgalõhe kaotamiseks ning tõenäoliselt kutsuvad komisjoni üles tegema ettepanekuid õiguslikult siduvate meetmete kohta.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Muud päevakorrapunktid
Lisaks tuleb arutlusele:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lisateave

Päevakord
Jälgi täiskogu istungi otseülekannet (EbS+)
Pressikonverentsid ja muud üritused
EP multimeedia veebisait
EP Newshub

Allikas: Euroopa Parlamendi Büroo Eestis