Esita küsimus elik@nlib.ee

EP täiskogu, 9.-12. veebruar, Strasbourg

09.02.2015

Saadikud arutavad terrorismivastased meetmeid Euroopa Ülemkogu kohtumise eel
Kolmapäeval kell 10 (Eesti aja järgi) algaval arutelul esitavad saadikud oma seisukohad võimalike ELi terrorismivastaste meetmete küsimuses. See on üheks peamiseks teemaks Brüsselis 12.-13. veebruaril toimuval Euroopa Ülemkogu kohtumisel.

Piinamise kasutamine CIA poolt ja ELi liikmesriikide roll
Kolmapäeval tuleb hääletusele resolutsioon, mis puudutab kinnipeetavate piinamist ja julma kohtlemist CIA poolt ning väidetavat ELi riikide kaassüüd.

Arutelu humanitaarkriisi üle Süürias ja Iraagis
Kolmapäeval arutavad saadikud ELi kõrge esindaja Federica Mogheriniga humanitaarikriisi Süürias ja Iraagis, mis on süvenenud nn Islamiriigi vägivaldse tegevuse tõttu.

Demokraatia ja põhiõigused ELis
Kolmapäeva õhtul arutavad saadikud koos Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansi ja ELi Nõukogu esindajatega ELi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste teemal.

Saadikud arutavad ELi välispiiride, rände ja varjupaigaküsimustega tegelevate ametite rolli ning võimekust
Kolmapäeval algusega kell 16 (Eesti aja järgi) toimub arutelu ELi välispiiriameti Frontex ja Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti rolli, vahendite ja võimekuse üle. Kohal on EL Nõukogu ja Euroopa Komisjoni esindajad.

Töödeldud toitudes sisalduva liha päritoluriigi märkimine
Esmaspäeval toimuval arutelul kutsuvad saadikud Euroopa Komisjoni üles sätestama töödeldud toitudes kasutatavale lihale samasugused päritoluriigi märkimise nõuded kui värskele lihale.

Elupäästvate ravimite kättesaadavus
Kolmapäeval arutavad saadikud ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni esindajatega kõrgete ravimihindade teemat. Uute C-hepatiidi ravimiseks mõeldud ravimite kõrge hinna tõttu soovivad saadikud ja osa ELi liikmesriike arutada võimalikke ELi meetmeid, et tagada patsientide ligipääs innovaatilistele ravimitele.

Saadikud arutavad arenguid Ukrainas ELi kõrge esindaja Federica Mogheriniga
Teisipäeva pärastlõunal arutavad saadikud ELi välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogheriniga viimaseid arenguid Ukrainas.

Allikas: Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis