Esita küsimus elik@nlib.ee

EP täiskogu, 9.-12. märts, Strasbourg

06.03.2015

Peamised teema:

Arutelu: Boris Nemtsovi mõrv ja demokraatia olukord Venemaal
Kolmapäeval toimub arutelu ELi välispoliitika kõrge esindaja Federica Mogheriniga Moskvas toimunud Vene opositsiooniliidri Boris Nemtsovi mõrva ja demokraatia seisukorra üle  Venemaal.

Saadikud arutavad Euroopa majanduslikke prioriteete
Kolmapäeva hommikul toimuva majanduspoliitika koordineerimise arutelu raames väljendavad EP liikmed tõenäoliselt toetust Euroopa Komisjoni lähenemisele, mis põhineb investeeringutel, struktuurireformidel ja majanduskasvu toetaval eelarve konsolideerimisel.

Piirmäärad kaardimaksete vahendustasudele
Teisipäeval pannakse hääletusele eelnõu, milles sätestatakse piirmäärad vahendustasudele, mida maksavad kaubandusettevõtjad pankadele. Piirmäärad puudutavad ELis nii riigisiseseid kui ka piiriüleseid tehinguid.

Parlament soovib parandada meeste ja naiste võrdõiguslikkust
Teisipäeval tuleb hääletusele resolutsioon, milles saadikud kutsuvad üles kehtestama 10-tööpäeva pikkune tasustatud isapuhkus ja tunnustama naiste õigust abordile ja rasestumisvastastele vahenditele. Saadikud juhivad tähelepanu vajadusele tõhustada naistevastase vägivalla ennetamist  ja likvideerida sooline palgalõhe.

Energialiit: Euroopa Ülemkogu eelne arutelu
Kolmapäeval kell 10.00 (Eesti aja järgi) esitavad saadikud oma seisukohad energialiidu strateegilise raamistiku ettepanekule. Energialiidu raamistik on päevakorras ELi riigi- ja valitsusjuhtide kohtumisel, mis toimub 19.-20. märtsil Brüsselis.

Jordaania kuninga Abdullah II visiit
Jordaania kuningas Abdullah II peab kõne EP täiskogu pidulikul istungil teisipäeval kell 13.00 (Eesti aja järgi).

Saadikud arutavad Venemaa piirangute mõju ELi veoettevõtjatele
Parlament arutab kahju, mida on saanud ELi veoettevõtjad, kes veavad toidukaupu ja põllumajandustooteid, millele Venemaa on kehtestanud impordipiirangud.

 

Allikad: Euroopa Parlamendi Infobüroo Eesti