Esita küsimus elik@nlib.ee

EP täiskogu, 9.- 12. mai 2016, Strasbourg

09.05.2016

Varjupaigataotlussüsteemi reform: saadikud arutavad Dublini reeglite muutmist
Kolmapäeva pärastlõunal arutavad saadikud EP täiskogu istungil Euroopa Komisjoni 4. mai  ettepanekuid muuta Dublini reegleid, mis sätestavad varjupaigataotluste
menetlemist.

Arutelu: kuidas taastada Schengeni ala toimimine?
Kolmapäeval toimuval arutelul ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni esindajatega arutavad saadikud, kuidas parimal viisil taastada täielikult toimiv Schengeni ala, võttes
arvesse, et mitmed Schengeni riigid on taaskehtestanud piirikontrolli või on ajutiselt oma piirid sulgenud.

Saadikud toetavad Europoli võimekuse suurendamist
Kolmapäeval tuleb EP täiskogu istungil hääletusele eelnõu, millega tõhustatakse ELi politseiameti Europol võimekust võitluses terrorismi, küberkuritegevuse ja muude
kriminaalkuritegudega. Samuti tõhustatakse andmekaitse garantiisid ja demokraatlikku järelvalvet.

Hääletusel kohustuslik automaatne teabevahetus ettevõtete maksustamisel
Kolmapäeval toimuval hääletusel võtavad saadikud seisukoha Euroopa Komisjoni eelnõu suhtes, mis kohustab riiklikke maksuameteid vahetama automaatselt rahvusvaheliste kontsernide maksuaruandluse alast teavet.

Saadikud soovivad ELi tööstuse kaitsmist Hiina dumpingimpordi vastu
Neljapäeval hääletusele tulevas resolutsioonis rõhutavad saadikud, et EL peaks jätkama dumpinguvastaste meetmete rakendamist dumpinghinnaga turustatavatele Hiina toodetele ka pärast 2016. aasta detsembrit, kui Hiina pole täitnud ELi kriteeriume, et saada turumajandusega riigi staatust.

 

Allikas: Euroopa Parlamendi infobüroo Eestis