Esita küsimus elik@nlib.ee

EP täiskogu, 8.-11. juuni, Strasbourg

08.06.2015

TTIP: saadikud esitavad oma soovitused
Kolmapäeva lõunal hääletavad saadikud EP soovitusi Euroopa Komisjonile atlandiülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) lepingu läbirääkimiste osas. Arutelu sel teemal toimub kolmapäeva hommikul. Investorite kaitse on suure tõenäosusega üks peamisi arutelupunkte. Saadikute arvamused erinevad küsimuses, kas parlament peaks nõudma, et investorite ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise korra sätted tuleks lepingust välja jätta.

Saadikud kutsuvad EL-i üles võitlema Vene propaganda vastu ning pöörama tähelepanu julgeolekuolukorrale Musta mere piirkonnas
Neljapäeval hääletusele tulevas kahes resolutsioonis kutsuvad saadikud EL-i ja liikmesriike üles parandama Venemaa propaganda analüüsimis- ja jälgimissuutlikkust, eraldama vahendeid Vene propaganda tõrjumiseks ja pöörama tähelepanu julgeolekuohtudele Musta mere piirkonnas. Arutelud nende resolutsioonide üle toimuvad kolmapäeval.

Ungari seisukohad surmanuhtluse ja immigratsiooni kohta: resolutsiooni hääletus
Kolmapäeval tuleb hääletusele resolutsiooni eelnõu, milles võetakse kokku seisukohad, mille saadikud esitasid mai täiskogu istungil toimunud arutelul Ungari peaminister Viktor Orbáni ja Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansiga.

E-piiride pakett: küsimused Komisjonile ja Nõukogule EL-i välispiiride haldamise kohta
Kas kavandatav EL-i riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem ning registreeritud reisijate programm on piisav lahendus, arvestades piiriületamiste järjest kasvavat arvu? Saadikud esitavad küsimuse Euroopa Komisjoni ja EL-i Nõukogu esindajatele kolmapäeval toimuval arutelul.

Rohkem sõnaõigust aktsionäridele ettevõtete juhtide tasude osas
Kolmapäeval hääletusele tuleva eelnõu kohaselt oleks aktsionäridel võimalik hääletada vähemalt iga kolme aasta järel börsil noteeritud äriühingute juhtide tasustamispoliitika üle. EP õiguskomisjoni saadikud lisasid ka sätted, mis nõuavad, et suurettevõtted ja avaliku huvi üksused, nagu näiteks pangad ja kindlustusettevõtted, avaldaksid teabe, täpsustades riikide kaupa, kus on teenitud nende kasumid ja saadud riiklikud toetused.

FIFA korruptsiooniskandaal, Euroopa mängud Bakuus ja Aserbaidžaani poliitvangid
Kolmapäeval toimuval täiskogu istungil arutatakse korruptsiooni rahvusvahelises jalgpalliföderatsioonis (FIFA). Samuti teevad saadikud üleskutse kaaluda riikides valitsevat inimõiguste olukorda enne nende valimist rahvusvaheliste spordiürituse toimumiskohaks. FIFA-s toimunud korruptsiooni käsitlevat resolutsiooni hääletatakse neljapäeval.

ELi energiajulgeoleku strateegia: saadikud reastavad peamised vajadused
Kolmapäeval hääletusele tulevas resolutsiooni eelnõus reastavad saadikud oma seisukohad EL-i energiajulgeoleku strateegia kohta, mille komisjon esitas 2014. aasta mais.

 

Allikas: Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis