Esita küsimus elik@nlib.ee

EP täiskogu, 7.-10. september, Strasbourg

07.09.2015

Jean-Claude Junckeri esimene kõne olukorrast Euroopa Liidus
Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker peab esimese kõne olukorrast EL-is Euroopa Parlamendi istungil Strasbourgis kolmapäeva hommikul. Kõnele  järgneb arutelu.

Põgenikekriisi arutelu
Kolmapäeval pärast arutelu olukorrast Euroopa Liidus käsitlevad saadikud ELi ja liikmesriikide reageerimist põgenikekriisi viimastele arengutele  Vahemerel, Calais’s ja Lääne-Balkanil.

Saadikud kutsuvad üles looma siduva mõjuga püsivat varjupaigataotlejate ümberpaigutamiskava
Teisipäeval arutavad saadikud Itaaliast ja Kreekast 40 000 varjupaigataotleja teistesse ELi riikidesse ümberpaigutamise reegleid. Kolmapäeval toimuval hääletusel võtavad saadikud vastu selleteemalise arvamuse. Ettepanekud püsiva ümberpaigutamise mehhanismi loomiseks hädaolukordades peaksid põhinema “suuremal solidaarsusesse panustamisel ja vastutuse jagamisel liikmesriikide vahel”, leiavad saadikud.

Hääletus põllumajandusloomade kloonimise keelustamise kohta
Teisipäeval tuleb hääletusele eelnõu, millega keelustataks põllumajandusloomade ja nende järglaste kloonimine ning kloonloomadest saadud tooted. Saadikud muutsid rangemaks Euroopa Komisjoni esialgse ettepaneku, viidates kõrgele suremusele kloonitud loomade kõikides arenguetappides  ja ELi kodanike eetilistele kaalutlustele ja arusaamadele loomade tervisest ja heaolust.

Inimõiguste ja demokraatia resolutsioonid
Parlament arutab inimõiguste ja demokraatiaga seotud teemasid neljapäeval, 10. septembril algusega kell 12 (Eesti aja järgi). Hääletus algab kell 13 (Eesti aja järgi).

 

Allikas: Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis