Esita küsimus elik@nlib.ee

EP täiskogu, 6.- 9. juuni, Strasbourg

06.06.2016

Hääletus “Panama paberite” uurimiskomisjoni loomiseks
Parlament hääletab kolmapäeval fraktsioonide juhtide esitatud ettepanekut luua uurimiskomisjon, et analüüsida Panama paberite avalikuks tulemise järel võimalikku rahapesu ja maksudest kõrvalehoidmist puudutava ELi seadusloome eiramist.

Arutelu ELi investeerimiskava teemal
Kolmapäeval arutavad saadikud Euroopa Komisjoni 315 miljardi euro suurust investeerimiskava ehk nn. Junckeri plaani.

ELi rände algpõhjustega tegelemise plaanide arutelu
Teisipäeval arutavad saadikud Euroopa Komisjoni esitatud rände algpõhjustega tegelemise tegevuskava. Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansi ja ELi
välisasjade kõrge esindaja Federica Mogherini poolt esitatavas tegevuskavas nähakse ette ELi rahaliste vahendite kasutamine, et edendada erainvesteeringuid rände
lähteriikides ja  eriti Aafrikas.

Hormonaalset tasakaalu ohustavad kemikaalid: parlament kutsub üles välja töötama teaduslikke kriteeriume nende tuvastamiseks
Parlament kordab kolmapäeval hääletusele tulevas resolutsioonis oma nõudmist avaldada teaduslikud kriteeriumid, mille abil tuvastada nn. endokriinsed  segajad.  Euroopa Komisjon pidi esitama need kriteeriumid juba 2013. aasta lõpus.

EP päevakorras võitlus maksudest kõrvalehoidmisega EL-is
Teisipäeval arutab parlament oma seisukohta Euroopa Komisjoni direktiivi ettepaneku osas, mis puudutab võitlust maksudest kõrvalehoidmisega. Kolmapäeval hääletatakse vastavasisulist resolutsiooni.

Bulgaaria president Rosen Plevneliev peab Euroopa Parlamendis kõne
Kolmapäeval kell 13 (Eesti aja järgi) peab Euroopa Parlamendis kõne Bulgaaria president Rosen Plevneliev.

Saadikud hääletavad uusi reegleid dokumentide piiriüleseks tunnustamiseks
Neljapäeval hääletatakse täiskogu istungil uusi EL-i reegleid teatud dokumentide nagu nt.  sünni- ja abielutunnistuste esitamise lihtsustamiseks, et lihtsustada kodanike vaba liikumist EL-is. Selleks, et vältida dokumentide tõlkimise vajadust, lisataks edaspidi dokumentidele ka mitmekeelsed standardvormid.

Saadikud kutsuvad üles võitlema ebaõiglaste kaubandustavadega toidutööstuse ahelas
Teisipäeval hääletusele tulevas resolutsioonis kutsuvad saadikud Euroopa Komisjoni esitama ettepanekud ebaõiglaste kaubandustavade vastu võitlemiseks.

 

Allikas: Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis