Esita küsimus elik@nlib.ee

EP täiskogu, 6.-9. juuli, Strasbourg

03.07.2015

Saadikud arutavad juuni Euroopa Ülemkogu tulemusi migratsiooni, julgeoleku ja Kreeka teemal
Teisipäeva pärastlõunal arutavad saadikud koos Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuskiga 25.-26. juunil toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumise tulemusi. Arutelul osaleb ka Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker.

Luksemburg võtab Lätilt üle EL-i eesistujariigi kohustused
Kolmapäeva hommikul arutavad saadikud koos Luksemburgi peaministri Xavier Betteliga Luksemburgi prioriteete algaval EL-i Nõukogu eesistujariigina tegutsemise perioodil. Teisipäeva hommikul toimuval arutelul Läti peaministri Laimdota Straujuma ja Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga teevad saadikud kokkuvõtteid Läti saavutustest eesistumise ajal.

TTIP: saadikud esitavad oma soovitused
Juuli täiskogu istungil on uuesti päevakorras arutelu ja hääletus EP soovituste kohta atlandiülese kaubanduse- ja investeerimispartnerluse (TTIP) lepingu läbirääkimiste osas, mis juuni täiskogu istungil edasi lükati, et parlamendi fraktsioonidel oleks rohkem aega kompromissi saavutamiseks soovituse osas investorite kaitse süsteemi kohta. Arutelu toimub teisipäeval, hääletus kolmapäeval.

Autoriõigus: saadikud esitavad oma seisukohad enne eelseisvaid reforme
Neljapäeval toimuvad arutelu ja hääletus resolutsiooni üle, milles reastatakse mõtted autoriõiguse reeglite kaasajastamiseks, et kohandada need digitaalsele ajastule vastavaks ja kaitsta Euroopa kultuurilist mitmekesisust. Peamised teemad saavad olema õigus kasutada fotosid hoonetest ja avalikes kohtades asuvatest kunstiteostest ning vajadus tagada ligipääs internetipõhisele loomesisule piiriüleselt, toetades samal ajal loovust ja tagades autoritele õiglase tasu.

Saadikud kutsuvad üles tegema süsteemseid muutuseid suurendamaks ressursitõhusust
Kolmapäeval hääletusele tulevas resolutsioonis kutsuvad saadikud üles seadma siduvad jäätmete vähendamise eesmärgid, ajakohastama ökodisaini reegleid ning murdma majanduskasvu ja loodusvarade kasutamise vaheline seos. Resolutsiooni eelnõus kutsutakse Euroopa Komisjoni esitama 2015. aasta lõpuks lubatud jäätmealaste õigusaktide läbivaatamise ettepanek.

Hääletus 69.6 miljoni euro heakskiitmiseks, et toetada pagulastega tegelevaid asutusi
Teisipäeval hääletusele tuleva Euroopa Komisjoni ettepaneku kohaselt saaksid kolm migratsiooniga tegelevat agentuuri ja EL-i fondi 69.6 miljonit eurot lisavahendeid. Parlament on juba varem teinud üleskutseid suurendada pagulasküsimustega tegelevate asutuste eelarveid pärast aprillis toimunud tragöödiaid, milles kaotas elu 1200 pagulast.

Rohkem sõnaõigust aktsionäridele ettevõtete juhtide tasude osas
Kolmapäeval hääletusele tuleva eelnõu kohaselt oleks aktsionäridel võimalik hääletada vähemalt iga kolme aasta järel börsil noteeritud äriühingute juhtide tasustamispoliitika üle. EP õiguskomisjoni saadikud lisasid samuti sätted, mis nõuavad, et suurettevõtted ja avaliku huvi üksused nagu näiteks pangad ja kindlustusettevõtted, avaldaksid, millistes riikides on nende kasumid teenitud ja kust on saadud riiklikke toetusi.

Arutelu EL-i välispoliitika kõrge esindaja Federica Mogheriniga:
EL-Kuuba suhted Kolmapäeval arutavad saadikud koos EL-i kõrge esindaja Federica Mogheriniga viimaseid arenguid EL-Kuuba suhetes.

Euroopa naabruspoliitikas tuleb minna tagasi põhiküsimuste juurde
Neljapäeval hääletusele tulevas resolutsioonis Euroopa naabruspoliitika läbivaatamise kohta leiavad saadikud, et EL peab pöörama tähelepanu põhiküsimustega tegelemisele. Resolutsiooni eelnõu toonitab, et Euroopa naabruspoliitika peaks keskenduma jõukuse, stabiilsuse, julgeoleku ja heanaaberlikkuse ülesehitamisele.

 

Allikas: Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis