Esita küsimus elik@nlib.ee

EP täiskogu, 5.- 8. oktoober, Strasbourg

05.10.2015

Arutelu Angela Merkeli ja François Hollande’iga olukorrast ELis
Kolmapäeval on Euroopa Parlamendis Prantsusmaa president François Hollande ja Saksamaa liidukantsler Angela Merkel.

Hispaania kuningas Felipe VI peab kolmapäeval Euroopa Parlamendis kõne
Kolmapäeval kell 13 (Eesti aja järgi) algaval pidulikul istungil esineb parlamendis kõnega Hispaania kuningas Felipe VI.

Pagulaskriisi teemalise ELi tippkohtumise tulemuste arutelu
Teisipäeval kell 10 (Eesti aja järgi) arutavad saadikud koos Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuski ja Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga meetmeid pagulaskriisiga tegelemiseks.

Autotööstus: arutelu saasteainete heitetesti manipuleerimise teemal
Teisipäeva pärastlõunal arutavad saadikud Volkswageni heiteskandaali Euroopa Komisjoni voliniku Elżbieta Bieńkowskaga.

Makseteenuste reeglite täiendamine
Neljapäeval hääletavad saadikud ELi makseteenuste reeglite täiendamist. Täienduste eesmärk on vähendada makseteenustega seotud kulusid, stimuleerides konkurentsi ja toetades innovatsiooni.

ELi geograafilise tähise kaitse laiendamine mittepõllumajanduslikele toodetele
Teisipäeval hääletusele tulevas resolutsioonis teevad saadikud suure tõenäosusega ettepaneku laiendada ELi geograafilise tähise kaitset mittepõllumajanduslikele
toodetele.

Väiksemate kohtuvaidluste menetlus kuni 5000 euro suuruste piiriüleste võlgade lihtsamaks tagasisaamiseks
Kolmapäeval hääletavad saadikud määruse eelnõud, mille eesmärk on lihtsustada ja kiirendada piiriüleste väiksemate kohtuvaidluste menetlemist.

Arutelu kapitaliturgude liidu teemal
Kolmapäeval arutavad saadikud Euroopa Komisjoni asepresidendi Jyrki Kataineniga komisjoni ELi kapitaliturgude liidu tegevuskava.

Saadikud soovivad siduvaid meetmeid soolise palgalõhe vähendamiseks
Neljapäeval hääletusele tuleva mitteseadusandliku resolutsiooni ettepaneku kohaselt on hoolimata sellest, et 2006. aastal võeti vastu soolise võrdõiguslikkuse
direktiiv, meeste ja naiste palgaerinevused säilinud ja kriisi tõttu isegi suurenenud.

Saadikud arutavad Nord Streami laiendamise plaani
Venemaa Gazprom ja mitmed Euroopa energiaettevõtted avalikustasid hiljuti kavatsuse suurendada Nord Streami mahtusid. Mitmed saadikud kardavad, et see suurendab sõltuvust Venemaast, nõrgendab Ukraina positsiooni ja mõjutab neid ELi riike, millest gaasijuhe mööda läheb. Arutelu ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni esindajatega toimub kolmapäeva õhtul.

 

Allikas: Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis