Esita küsimus elik@nlib.ee

EP täiskogu, 3.- 6. juuli, Strasbourg

03.07.2017

EP täiskogu, 3.- 6. juuli, Strasbourg

Arutelu 22.-23. juuni Euroopa Ülemkogu ja G20 kohtumise ettevalmistamise teemal Tuski ja Junckeriga
Kolmapäeval arutavad saadikud 22.-23. juunini toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumise tulemusi, Brexiti läbirääkimisi ja 7.- 8. juulil Hamburgis toimuva G20 kohtumise teemadel Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuski ja Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga.

Arutelu Eesti prioriteetide üle ELi Nõukogu eesistujana peaminister Jüri Ratasega Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratas tutvustab kolmapäeval saadikutele Eesti ELi Nõukogu eesistumise prioriteete.

Kaupade vastupidavuse parandamine
Toodete kasutusiga tuleb pikendada parema kvaliteedi ja parandamise abil, leiavad saadikud teisipäeval hääletusele tulevas resolutsioonis.

Türgi seab ohtu läbirääkimised ELiga liitumiseks
Neljapäeval hääletusele tulevas resolutsioonis ütlevad saadikud, et Türgi liitumisläbirääkimised tuleks peatada, kui riik võtab vastu ettepanekud põhiseaduse muutmiseks.

Võitlus HIV, tuberkuloosi ja C-hepatiidi epideemiatega
HIV, tuberkuloosi ja C-hepatiidi epideemiatega võitlust tuleks tõhustada ELi tasandi pikaajaliste programmide abil, leiavad saadikud kolmapäeval hääletusele tulevas resolutsioonis.

Terrorismivastane võitlus – hääletus ajutise EP komisjoni loomiseks
Parlament hääletab uue komisjoni loomist, et uurida võimalusi terrorismivastase võitluse tõhustamiseks.

Uued reeglid suurettevõtete maksude avalikustamise kohta
Suured hargmaised ettevõtted peaksid avalikustama teabe, mis puudutab makstud tulumaksu suurust ja tasumise kohta. Seda vastavalt uutele ettepanekutele, mida saadikud arutavad ja hääletavad teisipäeval.

Allikas: Euroopa Parlamendi infobüroo Eestis