Esita küsimus elik@nlib.ee

EP täiskogu, 27.-30. aprill, Strasbourg

24.04.2015

Tragöödiad Vahemeres: saadikud nõuavad elude päästmise nimel tegutsemist

Kolmapäeval toimuval arutelul nõuavad saadikud konkreetseid tegusid, et peatada põgenike hukkumine Vahemerel. ÜRO põgenikeagentuuri andmetel on aasta algusest merel surma saanud rohkem kui 1600 inimest.

EP liikmed soovivad vähendada kilekottide kasutamist

Kolmapäeval hääletusele tuleva eelnõu kohaselt peaksid ELi liikmesriigid vähendama kõige laialdasemalt levinud ning enim keskkonda saastavate kilekottide kasutamist.

Hääletus täiustatud biokütuste kasutamise edendamiseks

Kolmapäeval tuleb hääletusele kokkulepe eelnõu üle, millega sätestatakse piirmäär põllukultuuridest toodetud biokütuste tootmisele ja kiirendatakse alternatiivsetest allikatest (nt jäätmetest ja vetikatest) toodetud biokütuste kasutamist.

e-Call: hääletusel sõidukite automaatsete hädaabikõnede süsteem

Teisipäeval tuleb hääletusele eelnõu automaatse hädaabikõne süsteemi e-Call kasutuselevõtmise kohta. Autotootjad peaksid eelnõu kohaselt alates 31. märtsist 2018 varustama uued sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite mudelid sõidukisisese tehnoloogiaga, mis teavitab avarii korral automaatselt hädaabiteenistusi.

Uus kalanduspoliitika: hääletusel eelnõud tagasiheite ja Läänemere kohta

Teisipäeval toimub hääletus eelnõu üle, mille eesmärk on anda kaluritele pikem üleminekuaeg, et kohaneda uute tagasiheitmist piiravate reeglitega. Samuti toimub hääletus Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastase kava üle.

EP liikmed kutsuvad üles ELi alkoholistrateegiat tõhustama

Teisipäeval hääletusele tuleva resolutsiooni eelnõu kohaselt tuleks uue ELi alkoholistrateegia võimalike eesmärkide hulgas kaaluda ka kohustust märkida pakendile jookide kalorisisaldus ja koostisained. Euroopa Komisjoni kutsutakse üles esitama uus strateegia hiljemalt 2016. aastaks.

Saadikud arutavad uut Euroopa julgeoleku tegevuskava

Teisipäeva pärastlõunal toimuval arutelul Euroopa Komisjoni voliniku Dimitris Avramopoulusega esitavad saadikud oma seisukohti Euroopa julgeoleku tegevuskava suhtes. Julgeoleku tegevuskava, mis põhineb ja täiendab ELi sisejulgeoleku strateegiat, sätestab peamised prioriteedid võitluses terrorismi, organiseeritud kuritegevuse ja küberkuritegevusega aastateks 2015-2020.

 

Allikas: Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis