Esita küsimus elik@nlib.ee

EP täiskogu, 27.- 28. aprill 2016, Brüssel

28.04.2016

Päevakorras: Migratsioon: EL-Türgi kokkuleppe arutelu, raudteereformipaketi esimese osa lõpphääletus, finantsturud: saadikud soovivad muuta võrdlusindeksid nagu LIBOR usaldusväärsemaks, laste huvide kaitse piiriülestes hooldusvaidlustes.

Migratsioon: EL-Türgi kokkuleppe arutelu

Saadikud arutavad EL-Türgi migratsioonikokkuleppe õiguslikke aspekte ning selle demokraatlikku kontrolli Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansi ja ELi eesistuja, Hollandi ministri Klaas Dijkhoffiga neljapäeva hommikul kell 9.30 (Eesti aeg). EP liikmed on mures leppe vastavuse pärast ELi seadusandlusele ja rahvusvahelisele õigusele. Neile teeb ka muret kokkuleppe elluviimise võimalikkus.

EL-Türgi lepet arutati juba 13. aprillil Strasbourgi täiskogu istungil ning kodanikuvabaduste (LIBE) komisjonis 7. aprillil. 21. aprillil arutas LIBE komisjon selle leppe valguses viisasüsteemi liberaliseerimist Türgiga.

Raudteereformipaketi esimese osa lõpphääletus

Neljapäeval hääletusele tulevate muudatustega antakse Euroopa Raudteeagentuurile (ERA) suurem roll raudtee-ettevõtjatele ohutustunnistuste väljastamise ja veeremiüksustele lubade andmise menetlustes.

Rohkem tsentraliseeritud lubade ja tunnistuste süsteem viib Euroopa lähemale ühtse Euroopa raudteepiirkonna loomisele. Muudatuste eesmärk on vähendada halduskulusid, kiirendada menetlusi ning aidata vältida võimalikku diskrimineerimist.

2013 aastal Euroopa Komisjoni poolt esitatud nn neljanda raudteereformipaketi eesmärk on aidata kaasa raudteesektori arengule, parandades reisijateveo teenuste turul konkurentsi ja teenuste kvaliteeti. Eesmärgiks on ka vähendada lubade taotlustega seotud halduskulusid ja menetluste pikkust.

Raudteereformipaketi teise osa, riigisiseste raudtee reisijate veo teenuste liberaliseerimist ja taristu-ettevõtjate sõltumatuse parandamist hõlmava nn ”turu samba” osas on samuti saavutatud mitteametlik kokkulepe ELi Nõukoguga. Ka see jõuab parlamendi täiskogu ette eeldatavalt käesoleval aastal.

 

Allikas: Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis