Esita küsimus elik@nlib.ee

EP täiskogu, 26.-29. oktoober 2015, Strasbourg

23.10.2015

Arutelu Tuski ja Junckeriga rände teemal
Teisipäeva hommikul kell 10.00 (11.00 Eesti aja järgi) arutavad saadikud Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuski ja Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Junckeriga pagulasvoogude, Türgiga koostöö ja pagulasküsimuste lahendamiseks vajalike rahastamisvahendite teemal.

Pakettreisid: reeglid internetis tehtud broneeringute kohta
Teisipäeval hääletusele tuleva eelnõu kohaselt saavad reisijad, kes broneerivad pakettreisi interneti teel, samasuguse õigusliku kaitse kui need, kes teevad broneeringu reisibüroos. Saadikud lisasid eelnõusse muudatused, mille kohaselt on reisijatel õigus pakettreisileping lõpetada kui selle hinda tõstetakse enne väljasõitu rohkem kui 8% pakettreisi koguhinnast. Samuti on enne seda kui pakettreisileping või pakkumine reisijale siduvaks muutub, õigus reisijal saada selgitusi pakkumise ja selle kohta, kes vastutab kui midagi läheb valesti.

Võrguneutraalsus ja rändlustasude kaotamine
Teisipäeval lõpphääletusele tulevate reeglite kohaselt keelustatakse rändlustasud mobiiltelefoni kasutamisel teistes ELi riikides alates juunist 2017 ja kehtestatakse selged põhimõtted interneti ligipääsule.

GMOd: riikliku impordikeelu eelnõu võidakse tagasi lükata
Kolmapäeval tuleb hääletusele eelnõu, mis lubab ELi liikmesriikidel piirata või keelata ELi poolt heakskiidu saanud GM toidu ja sööda müüki ning kasutamist ELi territooriumil. EP keskkonnakomisjon ja enamik poliitilisi fraktsioone soovitavad parlamendil eelnõu tagasi lükata, sest reegleid oleks keeruline kohaldada ja see võib viia piirikontrolli taastamiseni GMOsid pooldavate ja nende vastu olevate riikide vahel.

Innovatsiooni toetamine toidutööstuses
Kolmapäeval hääletusele tuleva määrusega soovitakse lihtsustada ja tõhustada uuendtoidu jaoks loa andmise menetlust, et toetada innovatsiooni toidutööstuses. Saadikud täpsustasid eelnõus uuendtoidu definitsiooni, mille hulka loetakse muuhulgas toitu, mis sisaldab mikroorganisme, seeni ja vetikaid, koosneb või on neist toodetud või toit, mille algset molekulaarstruktuuri on tahtlikult muudetud.

VW skandaal: saadikud soovivad sõidukite reaalsete heitkoguste mõõtmist
Teisipäeval hääletavad saadikud resolutsiooni üle, milles toovad välja oma seisukohad Volkswageni saasteainete heitkoguste manipulatsioonide kohta. Parlament on juba varem korduvalt üles kutsunud testimisel arvestama reaalselt sõitmisel tekkivaid heitkoguseid.

Õhu kvaliteet: uued õhusaasteainete heitkoguste piirmäärad
Kolmapäeval hääletusele tuleva direktiivi eelnõu kohaselt kehtestataks kuuele olulisele õhusaasteainele, sh vääveldioksiidile, tahketele osakestele ja lämmastikoksiididele riiklikud piirmäärad. Eelnõu eesmärk on leevendada õhusaaste probleemi, mis põhjustab ligikaudu 400 000 inimese enneaegset surma ELis igal aastal.

Lisateave: Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis