Esita küsimus elik@nlib.ee

EP täiskogu, 18.-21. jaanuar 2016, Strasbourg

15.01.2016

Saadikud analüüsivad õigusriigi põhimõtete järgimist Poolas
Teisipäeva pärastlõunal arutavad saadikud pärast Euroopa Komisjoni ja Poola peaministri Beata Szydło avaldusi õigusriigi põhimõtetest kinnipidamist ja ajakirjandusvabaduse piiranguid Poolas.

Arutelu Tuski ja Junckeriga rände, terrorismi ja Ühendkuningriigi referendumi teemadel
Teisipäeva pärastlõunal toimuval arutelul esitavad saadikud Euroopa Ülemkogu eesistujale Donald Tuskile ja Euroopa Komisjoni presidendile Jean-Claude Junckerile küsimusi 17.-18. detsembril toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumise tulemuste asjus.

Saadikud arutavad peaministri Mark Ruttega Hollandi ELi Nõukogu eesistumise prioriteete
Kolmapäeva hommikul arutavad saadikud koos Hollandi peaministri Mark Rutte ja Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga Hollandi ELi Nõukogu eesistumise prioriteete.

Vastastikuse kaitse klausel: saadikud arutavad ELi rolli
Kolmapäeva pärastlõunal arutavad saadikud Prantsusmaa otsust kasutada esmakordselt ajaloos ELi aluslepingu vastastikuse kaitse klauslit, et paluda teistelt ELi riikidelt abi võitluses nn Islamiriigiga. Resolutsiooni sel teemal hääletatakse neljapäeval.

Saadikud arutavad Pariisi kliimakokkulepet COP21 eesistuja Laurent Fabiusiga
Kolmapäeva pärastlõunal arutavad saadikud koos Prantsusmaa välis- ja rahvusvahelise arengu ministri Laurent Fabiusiga Pariisi kliimakokkulepet. Fabius oli Pariisis toimunud ÜRO kliimakonverentsi (COP21) eesistuja. Kliimaläbirääkimistel osales ka EP delegatsioon. ELi-poolseks ratifitseerimiseks vajab kokkulepe Euroopa Parlamendi nõusolekut.

Saadikud kaaluvad diiselautode heitenormide lõdvendamise ettepaneku vetostamist
Kolmapäeval arutavad saadikud ettepanekut panna veto otsuse eelnõule, millega tõstetaks diiselautode NOx heite piirnormi seoses uue, sõitmise käigus tekkiva heite testimise metoodika kasutuselevõtuga. EP keskkonnakomisjon leiab, et parlament peaks sellele heitenormi suurendamise ettepanekule panema veto, sest see õõnestab kehtivaid ELi standardeid. Hääletus toimub veebruari täiskogu istungil.

Vaja on lõpetada geoblokeerimine ja kõrvaldada takistused digitaalse ühtse turu loomisele
Geoblokeerimise e. asukohapõhise piiramise tavade kasutamine, nagu näiteks diskrimineerimine IP aadressi, postiaadressi või krediitkaardi väljastanud riigi alusel, tuleb lõpetada, et parandada ELi tarbijate ligipääsu kaupadele ja teenustele, ütlevad EP siseturu- ja tööstuskomisjoni saadikud resolutsiooni eelnõus, mis pannakse hääletusele teisipäeval. Arutelu toimub samuti teisipäeval.

Inimõiguste ja demokraatia resolutsioonid: ELi kodanike kinnipidamine Indias
Neljapäeval algusega kell 13 (Eesti aja järgi) hääletavad saadikud inimõiguste ja demokraatia teemalisi resolutsioone, sh ELi kodanike kinnipidamist Indias, olukorda Etioopias ja Põhja-Koreas.

 

Allikas: Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis