Esita küsimus elik@nlib.ee

EP täiskogu, 16.-17. september, Brüssel

16.09.2015

Saadikud arutavad siseministrite seisukohti pagulaskriisi teemal

Kolmapäeval toimuval täiskogu istungjärgul arutavad saadikud koos Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansi ja Luksemburgi immigratsiooni- ja varjupaigaküsimuste ministri Jean Asselborniga 14. septembril rände ja pagulasküsimuste teemal toimunud justiits- ja siseasjade nõukogu tulemusi.

Põllumajandusturu kriis: saadikud arutavad EK põllumajandusvoliniku Phil Hoganiga võimalusi põllumeeste abistamiseks

Kolmapäeva pärastlõunal toimuval arutelul küsivad saadikud volinik Phil Hoganilt, mida Euroopa Komisjon on tegemas seoses praeguse kriisiga põllumajandustoodete turul. Venemaa poolt ELi toodete impordile kehtestatud embargo tulemusena langevad toodete hinnad. Ka langev nõudlus maailmaturgudel on põhjustanud raskusi ELi liha- ja piimatoodete sektoris nagu ka puu- ja juurviljakasvatajatele mitmes ELi liikmesriigis.

Euroopa Parlamendi soovitused Euroopa Komisjoni 2016. aasta tööprogrammi osas

Kolmapäeva pärastlõunal tulevad hääletusele Euroopa Parlamendi soovitused Euroopa Komisjoni 2016. aasta tööprogrammi osas. Komisjon esitab parlamendile oma järgmise 12 kuu prioriteedid oktoobri lõpus toimuval EP täiskogu istungjärgul.

Allikas: Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis