Esita küsimus elik@nlib.ee

EP täiskogu 13.-16. veebruar, Strasbourg

10.02.2017

Parlament hääletab EL-Kanada kaubanduslepingut
Kolmapäeval arutavad ja hääletavad saadikud EL-Kanada majandus- ja kaubanduslepingut, mis vajab jõustumiseks Euroopa Parlamendi heakskiitu. Kanada peaminister peab Euroopa Parlamendis kõne.
Neljapäeval, 16. veebruaril kell 12 (Eesti aja järgi) peab Kanada peaminister JustinTrudeau täiskogu istungil kõne EL – Kanada suhetest.

Uue terrorismivastase võitluse direktiivi hääletus
Seoses “välisvõitlejatest” ja “üksikründajatest” tuleneva suurenenud terrorismiohuga kriminaliseeritakse neljapäeval hääletusele tuleva uue EL direktiiviga terroriaktide ettevalmistamine.

Parlament hääletab kontrolli tõhustamist EL välispiiridel
Neljapäeval hääletatakse määruse ettepanekut, mille kohaselt tuleb liikmesriikidel hakata andmebaaside abil süstemaatiliselt kontrollima EL ja kolmandate riikide kodanikke. Kontrollitakse EL välispiiri ületamist, et  kindlustada avaliku korra ja sisejulgeoleku ohutus.

Saadikud soovivad hoogustada kasvuhoonegaaside heite vähendamist
Kolmapäeval hääletavad saadikud heitkoguste kaubanduse süsteemi täiendamise ettepanekut, et hoogustada kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist.

Parlamendis peab kõne Austria president Alexander Van der Bellen
Austria president Alexander Van der Bellen teeb oma esimese ametliku visiidi Euroopa Parlamenti ja  esineb pidulikul istungil  teisipäeval kell 13 (Eesti aja järgi).

Parlament arutab 2017. aasta EL majanduslikke, sotsiaalseid ja ühtse turu prioriteete
Teisipäeval arutavad saadikud Euroopa Komisjoni esindajatega “majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta” arutelul  EL 2017. aasta majanduslikke, sotsiaalseid ja ühtse turu prioriteete.

Saadikud soovivad kiiremat madala riskiga pestitsiidide heakskiitmismenetlust
Madala riskiga bioloogilisi pestitsiide, mis  asendaksid keskkonda ja tervist kahjustavaid taimekaitsevahendeid, ei saa veel piisavalt  laialdaselt kasutada, sest nende sertifitseerimismenetlused EL-is on aeglased ja keerulised, ütlevad saadikud teisipäeval hääletusele tulevas resolutsioonis.

Julgeolekuolukord Ida-Ukrainas
Teisipäeva pärastlõunal arutavad saadikud koos EL välispoliitika kõrge esindaja Federica Mogheriniga halvenenud julgeolekuolukorda Ida-Ukrainas.

 

Allikas: Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis