Esita küsimus elik@nlib.ee

EP täiskogu 12.-15. september, Strasbourg

12.09.2016

Arutelu olukorrast ELis ja liidu tulevikust Jean-Claude Junckeriga
Kaks päeva enne ELi liikmesriikide riigi- ja valitsusjuhtide mitteametlikku kohtumist Bratislavas arutab Euroopa Parlament kolmapäeva hommikul, kuidas EL peaks edasi toimima. Arutelule eelneb Euroopa Komisjoni presidendi iga-aastane kõne olukorrast ELis.

Parlament annab hinnangu julgeolekuliidu volinikule
Parlament annab oma hinnangu Ühendkuningriigi esitatud volinikukandidaadile Sir Julian King’ile, kelle vastutusvaldkonnaks on määratud julgeolekuliitu puudutavad küsimused.

Arutelu: Euroopa Komisjoni otsus Apple’ile ebaseadusliku riigiabi andmise kohta Iirimaal
Kolmapäeval algusega kell 16 (Eesti aja järgi) arutatakse täiskogu istungil koos volinik Vestageriga Euroopa Komisjoni otsust, mille kohaselt andis Iirimaa tehnoloogiafirmale Apple ebaseaduslikke maksusoodustusi. Need soodustused võimaldasid ettevõttel maksta teistega võrreldes oluliselt vähem makse.

Sõidukite heitkogused: saadikud hääletavad  uurimiskomisjoni vaheraportit
Teisipäeval hääletavad saadikud EP autotööstuse heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni  vahearuannet. Komisjon loodi pärast seda, kui tuli avalikuks pettus sõidukite heitkoguste mõõtmisel.  Komisjon uurib võimalikku ELi reeglite rikkumist ja esitab lõpparuande 2017. aasta kevadel.

Õigusriigi ja põhiõiguste olukord Poolas
Teisipäeva pärastlõunal toimuval arutelul ja kolmapäeval hääletatavas resolutsioonis annavad saadikud hinnangu hiljutistele arengutele Poolas ja nende mõjule põhiõiguste tagamisel. Arutelule eelnevad ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni avaldused.

ELi eelarve 2017: ELi Nõukogu kaitseb oma seisukohta
Teisipäeval esitab ELi Nõukogu seisukoha Euroopa Liidu järgmise aasta eelarve osas.

 

Allikas: Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis