Esita küsimus elik@nlib.ee

EP täiskogu - 12.-15. jaanuar 2015 - Strasbourg

12.01.2015

Donald Tusk arutab saadikutega detsembri Euroopa Ülemkogu tulemusi. Teisipäeval toimub parlamendis esimene arutelu uue Euroopa Ülemkogu presidendi Donald Tuskiga, kes annab ülevaate 2014. aasta detsembri Euroopa Ülemkogu tulemustest.

Läti võtab üle ELi eesistumise. Kolmapäeval kell 9.00 (10.00 Eesti aja järgi) algaval arutelul arutavad saadikud Läti peaministri Laimdota Straujumaga Läti ELi eesistumise prioriteete. Päev varem, teisipäeva hommikul toimuval arutelul teevad saadikud kokkuvõtteid lõppenud Itaalia eesistumisest Itaalia peaministri Matteo Renzi ja Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga.

Mälestades 70 aasta möödumist Auschwitzi vabastamisest. Teisipäeval teeb parlamendi president Martin Schulz avalduse, et mälestada Auschwitz-Birkenau koondus- ja hävituslaagri vabastamist 1945. aasta jaanuaris. Saadikud hääletavad resolutsiooni Euroopa Komisjoni 2015. aasta tööprogrammi kohta. Neljapäeval hääletusele tulevas resolutsioonis esitavad saadikud oma seisukohad Euroopa Komisjoni 2015. aasta tööprogrammi kohta.

Geneetiliselt muundatud kultuuride erand liikmesriikidele.
Teisipäeval pannakse hääletusele eelnõu, millega lubataks ELi liikmesriikidel piirata või keelustada oma territooriumil geneetiliselt muundatud põllukultuure, isegi kui see on lubatud ELi tasandil. Eelnõu, mille osas on mitteametlik kokkulepe parlamendi ja ELi Nõukogu vahel, esitati juba 2010. aastal, aga läbirääkimised olid seni ummikseisus kokkuleppe puudumise tõttu GMOsid pooldavate ja nende vastu olevate liikmesriikide vahel. Eelnõu kohaselt saaksid liikmesriigid keelustada GMOd keskkonnapoliitika alusel, mitte ainult Euroopa toiduohutusameti tervise- ja keskkonnariskide hinnangu alusel. Liikmesriigid saaksid keelustada GM kultuure ka linnaplaneerimise ja maakavanduslike nõuete alusel, samuti sotsiaalmajandusliku mõju ja põllumajanduspoliitika eesmärkide alusel.

Haarangud meediaorganisatsioonides Türgis. Neljapäeval võtab parlament vastu resolutsiooni meediavabaduse kohta Türgis seoses ajakirjanike vahistamisega möödunud aasta lõpus. Arutelu sel teemal toimus täiskogu istungil detsembris.

Inimkaubanduse juhtumid Vahemerel. Teisipäeva pärastlõunal arutavad saadikud inimkaubanduse juhtumeid Vahemerel Euroopa Komisjoni voliniku Dimitris Avramopoulosega. 17. detsembril vastu võetud resolutsioonis kutsus parlament liikmesriike inimkaubanduse vastu aktiivsemalt tegutsema.

Julgeoleku- ja kaitsepoliitika arutelu. Kolmapäeva pärastlõunal toimub täiskogul iga-aastane ELi välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika arutelu ELi kõrge esindaja Federica Mogheriniga. Federica Mogherini esitatud ülevaate põhjal võtavad saadikud hiljem sel aastal vastu resolutsiooni, milles annavad hinnangu ELi välis-, julgeoleku-, ja kaitsepoliitikale 2014. aastal. Kolmapäeva pärastlõunal toimuvad ka arutelud Ukraina ja Egiptuse teemal. Teisipäeva pärastlõunal toimub arutelu Liibüa teemal. Neljapäeval hääletavad saadikud kolme vastavat resolutsiooni.

India kalurite tapmises süüdistatavad Itaalia merejalaväelased: arutelu ja hääletus. Kolmapäeval arutavad saadikud koos ELi kõrge esindaja Federica Mogheriniga Itaalia ja India vahelist diplomaatilist tüli India kalurite mõrvas süüdistatavate Itaalia merejalaväelaste kohtuasjas. Vastavateemalist resolutsiooni hääletavad saadikud neljapäeval. Detsembris ütles Mogherini, et ”see küsimus võib mõju avaldada ELi ja India suhetele laiemalt ning omab tähendust globaalse piraatluse vastase võitluse jaoks (…) EL jälgib tähelepanelikult seda teemat ja kordab oma üleskutset kiire lahenduse leidmiseks.”

Allikas: Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis