Esita küsimus elik@nlib.ee

EP täiskogu, 11.- 14. aprill 2016, Strasbourg

12.04.2016

Andmekaitse paketi lõpphääletus
Neljapäeval toimub hääletus Euroopa Parlamendi ja ELi Nõukogu vahel detsembris saavutatud andmekaitse direktiivi ja määrust puudutava kokkuleppe heakskiitmiseks. Reformi eesmärk on anda interneti kasutajatele parem kontroll oma isikuandmete üle ja reguleerida andmete edastamist kolmandatesse riikidesse. Arutelu sel teemal toimub täiskogu istungil kolmapäeval.

Hääletus broneeringuinfo (PNR) direktiivi heakskiitmiseks
Neljapäeval hääletavad saadikud ELi broneeringuinfo (Passenger Names Records -PNR) direktiivi, mis kohustaks lennufirmasid liikmesriikidele edastama reisijate andmed, et aidata ametiasutustel võidelda terrorismi ja kuritegevusega. Arutelu sel teemal toimub kolmapäeva pärastlõunal.

Arutelu EL-Türgi kokkuleppe teemal
Kolmapäeva pärastlõunal arutavad EP saadikud koos Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuskiga pagulaste ja varjupaigataotlejate tagasisaatmist Kreeka saartelt Türki.

Tsentraliseeritud ELi varjupaiga taotlussüsteem
Teisipäeval arutatakse ja hääletatakse resolutsiooni eelnõu, mille kohaselt lubaks tsentraliseeritud varjupaiga taotlussüsteem ELil paremini hallata suurenevaid pagulasvoogusid. Eelnõus toetatakse ohutute ja seaduslike teede loomist kolmandate riikide kodanikele ELi sisenemiseks.

Uued strateegiad võitluseks terrorismiga
Teisipäeval algusega kell 16 (Eesti aja järgi) arutavad saadikud hiljuti toimunud rünnakute valguses olemasolevaid ja uusi meetmeid võitluseks terrorismiga. Saadikud kordavad suure tõenäosusega oma üleskutset tõhustada teabevahetust liikmesriikide vahel ja tagada kõigi kehtivate seaduste täielik rakendamine.

Arutelu “Panama paberite” skandaali teemal
Teisipäeval toimub EP täiskogul arutelu koos Euroopa Komisjoni ja ELi Nõukogu esindajatega “Panama paberite” lekke teemal, milles tulid avalikuks enam kui 200 000 off-shore firma ja nende omanike andmed. Peamiseks küsimuseks on kehtivate ELi meetmete piisavus võitluses maksudest kõrvalehoidumise ja rahapesuga.

Üleskutsed umbrohumürgi koostisosa glüfosaat keelustamiseks
Kolmapäeval hääletusele tulevas resolutsioonis kutsutakse Euroopa Komisjoni mitte uuendama umbrohumürgi bioaktiivse põhikoostisosa, glüfosaadi turustamise luba, kuni on küsitavusi selle aine kantserogeensuse ja endokriinse mõju kohta. Antud ainet sisaldav umbrohumürk on laialdaselt kasutusel põllumajanduses, metsanduses ja
aianduses.

Lisavahendid pagulaste abistamiseks ja terrorismiga võitluseks
Kolmapäeval toimuval hääletusel annavad saadikud suure tõenäosusega toetuse 2016. aasta eelarve muudatusettepanekule, millega eraldataks 100 miljonit eurot pagulaste  abistamiseks ELis ja 2 miljonit eurot uute töötajate tööle võtmiseks EUROPOLi Euroopa terrorismivastase võitluse keskusesse (ECTC).

 

Allikas: Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis