Esita küsimus elik@nlib.ee

EP täiskogu 1.- 4. veebruar 2016, Strasbourg

01.02.2016

Arutelu pagulaste, piirikontrollide ja Schengeni tuleviku teemal
Teisipäeva pärastlõunal toimuval arutelul Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansiga esitavad saadikud oma seisukohad pagulaskriisi ning piirikontrollide teemal ELi välispiiridel ja Schengeni alas.

Debatt järgmise Ülemkogu teemadel: rändeküsimused ja Ühendkuningriigi ELi referendum
Kolmapäeva hommikul toimuval arutelul esitavad saadikud oma seisukohad rändeküsimustes ja Ühendkuningriigi ELi referendumi teemal.

Euroopa Komisjon esitab ettevõtete tulumaksu ettepanekud
Teisipäeva hommikul esitab maksuvolinik Pierre Moscovici Euroopa Komisjoni uued ettevõtete tulumaksu ettepanekud, nende seas ELi Nõukogu otsuse eelnõu maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise takistamiseks.

Arutelu EKP presidendi Mario Draghiga
Euroopa Keskpanga president Mario Draghi osaleb esmaspäeva pärastlõunal panga 2014. aasta aruande arutelul.

Parlament esitab oma nõudmised teenustekaubanduse lepingu läbirääkimiste osas
Teenustekaubanduse leping, mille osas toimuvad läbirääkimised 23 Maailma Kaubandusorganisatsiooni kuuluva riigi vahel, peaks looma ELi ettevõttele uusi võimalusi oma teenuste  pakkumiseks kolmandates riikides nt  transpordi ja telekommunikatsiooni valdkondades.

Saadikud kaaluvad diiselautode heitenormide lõdvendamise ettepaneku vetostamist
Kolmapäeval hääletavad saadikud ettepanekut panna veto otsuse eelnõule, millega tõstetaks diiselautode NOx-heite piirnormi uue, sõitmise käigus tekkiva heite testimismetoodika (Real driving emissions testing, ingl.k) kasutuselevõtuga.

Hiina turumajanduslik staatus
Esmaspäeva pärastlõunal arutavad saadikud koos Euroopa Komisjoni kaubandusvoliniku Cecilia Malmströmiga, kas EL peaks tunnistama Hiinat turumajandusliku riigina.

Türgi abistamise rahastu pagulaskriisiga tegelemiseks
Teisipäeval on päevakorras arutelu kolme miljardi suuruse rahastu üle, mis on mõeldud Türgis asuvate Süüria pagulaste abistamiseks. Saadikud esitavad tõenäoliselt küsimusi ELi-poolse rahastuse allikate,  liikmesriikide lubatud panuse  ja raha efektiivse suunamise kohta.

Saadikud nõuavad nulltolerantsi naistevastase vägivalla suhtes
Seoses hiljuti Kölnis ja mujal naiste vastu toime pandud rünnakutega on kolmapäeval EP istungi päevakorras arutelu, kuidas peatada seksuaalne ahistamine ja naiste vastu suunatud vägivald avalikus ruumis. Teisipäeval toimuval arutelul nõuavad saadikud Euroopa Komisjonilt selgitust selle kohta, mida kavatsetakse teha ELis naiste vastu suunatud vägivalla ärahoidmiseks. Kolmapäeval hääletusele tulevas resolutsioonis kutsutakse Euroopa Komisjoni üles esitama uut strateegiat soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste tagamiseks.

Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves peab Euroopa Parlamendis kõne
Teisipäeval kell 13 (Eesti aja järgi) peab Strasbourgis toimuval Euroopa Parlamendi pidulikul istungil kõne Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves.

 

Allikas: Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis