Esita küsimus elik@nlib.ee

EP delegatsiooni juht: EL peab aitama Liibanonil põgenikekriisiga toime tulla

23.09.2016

Parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni delegatsioon viibis 19.–22. septembrini Liibanonis, et hinnata riigi toimetulekut põgenikekriisiga. Delegatsiooni juhi Claude Moraesi sõnul tuleb Euroopa Liidul kiirelt välja töötada, kinnitada ja asuda rakendama meetmeid, mis aitavad vähendada Liibanonil lasuvat survet.

Liibanon on riik, kus asub maailmas elanikkonna kohta kõige rohkem põgenikke. Liibanonis on varju otsinud üle miljoni põgeniku Süüriast, lisaks on sajad tuhanded inimesed saabunud sinna Palestiinast.

„Liibanoni pingutused ületavad kaugelt kogu ELi poolt seni tehtu. Liibanon on nendes keerulistes oludes väga hästi hakkama saanud,“ ütles kodanikuvabaduste komisjoni juht Moraes pärast visiiti.

Euroopa Liit on eraldanud Liibanonis paiknevate Süüria põgenike ja teiste haavatavate inimrühmade abistamiseks 776 miljonit eurot, kuid Moraesi sõnul tuleb ühendusel kiirelt kinnitada ja asuda rakendama meetmeid, mis aitavad vähendada Liibanonil lasuvat survet.

Ühenduse varjupaigapoliitika reform on hetkel parlamendi töölaual. Samuti on töös Euroopa Komisjoni poolt juulis esitatud ettepanek ELi ümberasustamisraamistiku loomiseks, mille eesmärgiks on tagada rahvusvahelist kaitset vajavatele isikutele seaduslikud ja turvalised võimalused kolmandatest riikidest Euroopasse saabuda.

Ümberasustamisraamistiku väljatöötamine on üks põhjustest, miks kodanikuvabaduste komisjoni delegatsioon hindas olukorda Liibanonis kohapeal. Varem on kodanikuvabaduste komisjoni delegatsioon külastanud Calais’ piirkonda Prantsusmaal, Kreekat ja Türgit.

Põgenikevool on pannud Liibanoni taristu surve alla, kanatavad nii haridus- kui tervishoiusüsteem. Saabuvatele põgenikele kehtivad tööturul piirangud ning seega ähvardavad neid vaesusrisk ja ärakasutamine. „Inimesed elavad kohutavates tingimustes, rendi tasumiseks elatakse mitme perega koos ülerahvastatud korterites või lausa keldriparklates. Puuduvad vesi, tualett ja elekter,“ sõnas parlamendis sotsiaaldemokraate ja Ühendkuningriiki esindav Moraes.

Allikas: europarl.europa.eu