Esita küsimus elik@nlib.ee

ELi rahandusministrid: majanduskasvu alus on struktuursed reformid

25.04.2015

Täna Riias lõppenud Euroopa Liidu rahandus- ja majandusnõukogu (Ecofin) mitteametlikul kohtumisel tõdeti, et Euroopa majandusväljavaated on paranenud, aga kestlikuks ja püsivaks majanduskasvuks on vaja kiireid struktuurseid reforme. 

“Kogu Euroopas käivad arutelud selle üle, kuidas taastada majanduskasv ja luua töökohti, milliseid reforme teha rahanduse jätkusuutlikkuse tagamiseks,“ kommenteeris rahandusminister Sven Sester. „Eesti plaanid tööjõumakse vähendada ja madalapalgalisi toetada, samal ajal eelarvetasakaalu silmas pidades on sammud õiges suunas.“

Täna arutasid rahandusministrid ka kapitaliturgude liidu küsimusi ja vahetasid arvamusi ELi maksualase läbipaistvuse suurendamise tegevuskava üle. Kapitaliturgude liit on erinev õiguslike algatuste kogum finantsteenuste turu ja ettevõtete rahastamise parandamiseks.

Eilsel eurorühma kokkusaamisel oli arutluse all Kreeka olukord ning võimalused sealse abiprogrammiga jätkata. „Kreekal on mitmes valdkonnas tegemata hädavajalikud reformid, mis aitaksid riigi majandusel taastuda ning võimaldaksid edasi liikuda,“ ütles Sester. „Ootame Kreeka valitsuselt realistlikku ja detailset tegevuskava.“

Euroala rahandusministrid said eile ülevaate ka Hispaania majanduse olukorrast pangandusprogrammi järel, Küprose abiprogrammi seisust ja maailma seitsme juhtiva tööstusriigi (G7) kohtumisest.

 

Allikas: Rahandusministeerium