Esita küsimus elik@nlib.ee

ELi majandus- ja rahandusministrid said ülevaate digimajanduse maksustamise väljakutsetest ja võimalustest

10.10.2017

Täna Luksemburgis kogunenud ELi majandus- ja rahandusministrid said ülevaate Euroopa Komisjoni teatisest, mis võtab kokku digimajanduse maksustamisega seotud väljakutsed ja võimalused.

„Euroopa Komisjoni teatis tähistab üht verstaposti digitaalmajanduse maksustamise protsessis. See võtab hästi kokku Tallinnas majandus- ja rahandusministrite mitteametlikul kohtumisel (ECOFIN) ja digitaalvaldkonna tippkohtumisel kõlanud liikmesriikide mõtted seoses digimaksustamisega. Eesti eesmärgiks on jõuda oma eesistumise lõpuks nõukogu järeldusteni, mida OECD-le tutvustada. Komisjoni töö aitab meil kindlasti teema käsitlemist globaalsel tasandil mõjutada,“ märkis rahandusminister Toomas Tõniste.

Minister rõhutas, et Eestile on kõige olulisem saavutada teema käsitlemises ühtsus. „Mitu eri reeglistikku digimajanduse maksustamiseks muudaks ELi ettevõtluskeskkonna väga keeruliseks ja ebaatraktiivseks.“

ECOFINil kinnitati ka liikmesriikide ühised sõnumid nädala lõpus Washingtonis toimuvate G20, IMFi ja Maailmapanga kohtumiste jaoks. Eesistujariigina osaleb Eesti neil kohtumistel.

Kohtumisel võeti vastu ka kliimamuutustega seotud tegevuste rahastamise järeldused. Nende kohaselt on CO2-heite maksustamine jätkuvalt võtmetähtsusega, et suunata investeeringud keskkonnasäästlikesse ja kestlikesse tootmistehnoloogiatesse ning edendada uuenduslikke lahendusi.

Digimaksustamise kõrval oli täna päevakorras ka maksuvaidluste lahendamise mehhanism Euroopa Liidus. Tehniline töö selle teemaga lõppes juba Malta eesistumise ajal, täna kinnitas nõukogu ära vastava direktiivi. See sätestab lahendused topeltmaksustamise kaotamise lepingute ja konventsioonide tõlgendamisest tulenevatele vaidlustele ja aitab loodetavasti neid tulevikus paremini lahendada.

Komisjon tutvustas kohtumisel ka lõpliku käibemaksusüsteemi ettepanekut, mille abil loodetakse muuta maksusüsteemi pettusekindlamaks, aga ka ettevõtjale lihtsamaks. Ettepaneku kohaselt peetaks tulevikus piiriüleste kaubandusetehingute pealt juba lähteriigis kinni sihtriigis kehtiv käibemaks.

Ecofini kohtumisel arutleti ka 2017. aasta Euroopa poolaasta rakendamise ning saadud kogemuste üle. Euroopa poolaasta protsess on aasta-aastalt paranenud, kuid küsitavusi on. Protsessi edu näitab soovituste tegelik täitmine ning sellele tuleb jätkuvalt enam rõhku panna.

 

Allikas: eu2017.ee