Esita küsimus elik@nlib.ee

ELi liikmesriikide välisministeeriumide kantslerid said ülevaate Eesti eesistumise plaanidest

05.06.2017

02.06.2017

Eestis visiidil viibivad Euroopa Liidu liikmesriikide välisministeeriumide kantslerid tutvusid tänasel seminaril Kultuurikatlas nii Eesti ELi nõukogu eesistumise sisuliste plaanide kui korralduskavadega.

Seminari avas ja Eesti eesistumise prioriteetidest kõneles välisminister Sven Mikser, digitaalsest diplomaatiast andsid omapoolse ülevaate google’i avaliku diplomaatia osakonna direktor Iarla Flynn ja Euroopa välisteenistuse peasekretär Helga Schmidt. Kantsleritel olid kõne all ka idapartnerlus ja järgmisel poolaastal kavandatavad sellealased tegevused.  Välisministeeriumi kantsleri Rainer Saksa sõnul soovib Eesti oma eesistumise ajal aidata kaasa sellele, et idapartnerlus on ja jääb Euroopa Liidu välispoliitika keskmesse. „Meie eesmärk on toetada idapartnerite reforme demokraatia ning toimiva majanduskeskkonna arendamisel ja julgeoleku kindlustamisel. 24. novembril on Brüsselis idapartnerluse tippkohtumine ja selle kõrval on ka Eestis mitu idapartnerlusega seotud üritust, nagu e-partnerluse konverents ja ärifoorum,“ ütles Saks.

Kantsleri hinnangul võib korraldusliku poole pealt tänast seminari nimetada ka „Eesti eesistumise ettevalmistusmeeskonna proovikiviks, mille käigus näeme, kas ja mida on järgmise kuu jooksul vaja veel kohendada või muuta, aga üldjoontes võib öelda, et oleme valmis oma eesistumist alustama“.

Allikas: eesistumine.ee