Esita küsimus elik@nlib.ee

ELi kodanikele teeb muret võimalik sekkumine Euroopa Parlamendi valimistesse

27.11.2018

26.11.2018

Täna avaldatud Eurobaromeetri uuring kinnitab, et eurooplased on hästi teadlikud eelseisvate valimiste erilisusest, kuid ootavad meetmeid, mis tagaksid valimiste toimumise õiglasel ja turvalisel moel. Nad soovivad rohkem teavet nii ELi kui ka uute poliitikute kohta. Uuring näitab ka seda, et suuremale osale ELi kodanikest teevad muret võimalikud väärinfo levitamise kampaaniad, isikuandmetega seotud rikkumised ja küberründed. 

Uuringud näitavad, et väärinfo teeb inimestele tõsiselt muret. Positiivne on see, et üha rohkem kodanikke suhtub pakutavasse informatsiooni kriitiliselt ning on suurepäraselt teadlikud tumedatest jõududest, kelle eesmärk on täpselt kontrollida seda, mida nad loevad ja mõtlevad ning kelle poolt hääletavad. Euroopa demokraatia legitiimsuse seisukohast on ülimalt tähtis, et kodanikud kasutaksid oma hääleõigust,“ ütles Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermans.

Kui 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimistel osales 42% eurooplastest, siis täna avaldatud uuringust selgub, mis tooks sel korral valimiskastide juurde rohkem inimesi. Eestist küsitlusel osalenutest sooviks 34% (43% ELis keskmiselt) rohkem teavet ELi ja selle kohta, kuidas EL nende igapäevaelu mõjutab, ning 23% (31%) leiab, et kandidaatide hulgas võiks olla rohkem noori.

Valimistega seotud probleemide kohta näitab uuring, et eurooplastele teeb eelkõige muret valimiste mõjutamine. 45% eestlastest (55% ELi kodanikest) muretseb, et nende hääli võidakse osta või müüa. 42% (61%) kardab, et valimistesse võidakse sekkuda küberrünnete teel. 38% eestlastest (56% kõigist osalenutest) tunneb muret, et valimiste lõpptulemus võib olla manipuleeritud.

Valdav enamik eurooplastest (74–81%) on siiski ühel meelel selles, kuidas neile ohtudele vastu astuda. Nad leiavad, et suurendada tuleks sotsiaalmeedia veebiplatvormide läbipaistvust, näidates muu hulgas täpselt ära, kes on veebireklaami taga. Samuti peaksid kõigile erakondadele olema antud võrdsed võimalused juurdepääsuks internetiteenustele, et valijate eelistuste pärast võistelda. Kandidaatidel ja erakondadel peaks olema õigus sotsiaalmeedias kommentaaridele vastata ning veebis tuleks kehtestada samasugune poliitikavaba periood nagu juba kehtib traditsioonilise meedia puhul.

Euroopa Komisjon esitas juba septembris konkreetsete meetmete paketi, mille eesmärk on tagada, et järgmisel aastal aset leidvad Euroopa Parlamendi valimised toimuksid vabalt, õiglaselt ja turvaliselt. Meetmed käsitlevad muu hulgas internetipõhise poliitreklaami suuremat läbipaistvust ja võimalust määrata karistusi, kui keegi on kasutanud isikuandmeid ebaseaduslikult selleks, et tahtlikult mõjutada Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi.

Lisateave

Eurobaromeetri uuring demokraatia ja valimiste teemal toimus otseküsitluse vormis ja selle raames käidi 27 474 inimese juures 28 liikmesriigis.

Euroopa valimiste kaitseks mõeldud meetmed.

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis