Esita küsimus elik@nlib.ee

ELi kevadise majandusprognoosi kohaselt kasvab Eesti majandus ELi keskmisest kiiremas tempos

05.05.2015

Euroopa Komisjoni 2015. aasta kevadise majandusprognoosi kohaselt toetavad soodsad majandustingimused ELi majanduse tsüklilist elavnemist. Majandusele annavad hoogu suhteliselt madalad naftahinnad, püsiv ülemaailmne majanduskasv, euro odavnemine ja ELi majanduspoliitika.

Majandus- ja rahandusküsimuste ning maksunduse ja tolli volinik Pierre Moscovici sõnas: „Sel kevadel tunneb Euroopa majandus end üle mitme aasta taas paremini. Sellele on aidanud kaasa nii välistegurid kui ka poliitikameetmed, mis on hakanud vilja kandma.”

Praeguste prognooside kohaselt peaks SKP reaalkasv 2015. aastal olema ELis 1,8% ja euroalal 1,5%, mis on vastavalt 0,1 ja 0,2 protsendipunkti rohkem, kui prognoositi kolm kuud varem. 2016. aasta majanduskasvuks prognoosib komisjon ELis 2,1% ja euroalal 1,9%. Eesti eeldatav majanduskasv peaks vaatamata piirkonna pingelisele olukorrale olema 2015. aastal 2,3% ning kerkima 2016. aastal 2,9%-ni.

Eesti majanduskasvu toetab aktiivne eratarbimine, mida soodustavad madal inflatsioon ja palgakasv. Prognooside kohaselt peaks tasapisi kasvama ka eksport ja investeeringud. Vaatamata sellele, et impordi kasv ületab ekspordi kasvu, on väliskaubandusbilanss suhteliselt heas tasakaalus.

Tööjõuprobleemid suurenevad, sest Eesti tööealine elanikkond kahaneb madala sündivuse ja väljarände tõttu. Eelduste kohaselt peaksid sellised suundumused vähendama tööpuuduse 2016. aastaks 6%-le võrreldes 2013. aasta 8,6%-ga ja avaldama survet palkade tõusuks.

„Euroopa majanduse elavnemine on kiirenenud,” kommenteeris euro ja sotsiaaldialoogi eest vastutav komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis ning lisas, et Euroopa majanduse elavnemine on küll julgustav, kuid tagada tuleb ka majanduskasvu kestvus ja jätkusuutlikkus. „Selleks tuleb rakendada kolm ELi tasandil heakskiidetud prioriteetset lähenemisviisi – struktuurireformid, investeeringute soodustamine ja eelarvepoliitilise vastutuse edendamine,” rõhutas asepresident ning ütles, et oluline on lahendada riigipõhised probleemid, milles on abiks komisjoni mai keskel esitatavad riigipõhised soovitused.

Lisainfo: Euroopa Komisjoni pressiteate täistekst

 

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis