Esita küsimus elik@nlib.ee

ELi kaitsepoliitika: liikmesriikide tihedam koostöö või NATO-keskne lähenemine?

24.10.2016

Eesti saadiku Urmas Paeti raport, mille järgi on liikmesriikide vahel vaja püsivat ja süsteemset kaitsekoostööd Euroopa kaitseliidu raames, tuleb EP väliskomisjonis hääletusele esmaspäeva, 24. oktoobri õhtul. Kas ELi ees seisvate julgeolekuohtude kõrvaldamiseks piisab senisest NATO-kesksest lähenemisest või tuleb liikmesriikidel pigem tihendada omavahelist koostööd? Asja uurib EuroparlTV.

Parlamendis liberaale esindava Paeti kõrval räägib videoloos kaitsepoliitikast Euroopa Konservatiivide ja Reformistide ridadesse kuuluv Ühendkuningriigi esindaja Geoffrey Van Orden.

Paeti sõnul on üha enam liikmesriike seisukohal, et kaitsekoostöö osas tuleb rohkem ära teha. „Me kõik teame, et kaitsekulutuste ulatus kahe protsendini sisemajanduse koguproduktist on NATO eesmärk. Arvan, et see peaks olema eesmärgiks ka Euroopa Liidus, nii et kõik liikmesriigid panustaksid rohkem kaitsekuludesse,“ ütleb Paet.

Van Orden on seisukohal, et praegune mudel on olnud edukas ja rõhku tuleb panna koostöö arendamisele NATOga. „Meil on olemas hästi toimiv kaitseorganisatsioon – NATO. See tagab USA panuse Euroopa riikide julgeolekusse. Just see on oluline, just see kindlustab tõsiseltvõetavuse ja just see suund vajab tugevdamist,“ sõnab Van Orden.

Loe lisaks Varssavi NATO tippkohtumise eel Paetiga tehtud intervjuud.

Allikas: europarl.europa.eu