Esita küsimus elik@nlib.ee

ELi käibemaksureform: millega on tegu ja miks on seda vaja?

24.11.2016

Euroopa Liidus piiriülese müügi puhul kehtivad käibemaksueeskirjad pärinevad 1993. aastast ja vajavad reformimist – ettevõtted laiendavad pidevalt oma tegevust teistesse liikmesriikidesse ja kasvamas on e-kaubandus. Ühtlasi tuleb võidelda käibemaksupettustega. Euroopa Komisjoni esitatud käibemaksusüsteemi tegevuskava saab parlamendilt tagasisidet, kui kolmapäeval, 23. novembril, tuleb täiskogul arutelule vastav raport. Tutvu parlamendi seisukohtadega.

„Meil on kaks peamist eesmärki. Paika tuleb panna lõplik käibemaksusüsteem, sest viimased 23 aastat on tegemist olnud üleminekufaasiga. Teine ja veel tähtsam eesmärk on võitlus käibemaksupettustega, mille mahud on märkimisväärsed,“ ütleb Rahvapartei fraktsiooni ja Saksamaad esindav raportöör Werner Langen.

Üheks peamiseks petturite poolt kasutatavaks võtteks on „varifirmade pettus“ (missing trader fraud), mis toimub kaupade piiriülesel liikumisel. Oluline on siin fakt, et ühest riigist teise müües ei pea kaupade pealt käibemaksu tasuma. Vastava maksuvabastuse taga on asjaolu, et käibemaks tasutakse alles siis, kui sihtriigis leiab aset lõplik müük.

Kuidas on skeemitamine üles ehitatud? Kauba importija, kelle puhul on tegemist varifirmaga, ostab käibemaksuvabastusega kaupu mõnest teisest liikmesriigist ja müüd seejärel kauba oma riigis koos käibemaksuga edasi. Käibemaks jõuab varifirma kätte, mis kaob koos rahaga ilma seda riigile üle andmata.

Tihti korratakse sama skeemi mitmete varifirmade ahelas ja mitmete piiriüleste ostu-müügitehingutega. Nimetatakse seda karusellpettuseks (carousel fraud).

Parlamendi seisukohad

Euroopa Parlamendi raport lõpliku käibemaksusüsteemi väljatöötamise ja käibemaksupettuste vastase võitluse kohta läbis majanduskomisjonis hääletuse 19. oktoobril. Saadikud on seisukohal, et uus kokku lepitav käibemaksusüsteem peaks põhinema kaupade ja teenuste sihtriigis maksustamise põhimõttel.

Täiskogul neljapäeval, 24. novembril hääletusele tulevas raportis on kirjas, et käibemaksupettuste vastu võitlemiseks on oluline vähemate erandite olemasolu. Parim ja tõhusaim viis pettuste tõkestamiseks on võimalikult madala määraga lihtne käibemaksusüsteem, seisab raportis.

Lisaks kutsub parlament Euroopa Komisjoni üles uurima hoolikalt pöördmaksustamise* tagajärgi ja kontrollima, kas selline lähenemine lihtsustab olukorda väikese ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks ning vähendab käibemaksupettusi.

Allikas: europarl.europa.eu