Esita küsimus elik@nlib.ee

ELi ja euroala rahandusministrite kohtumisel on peatähelepanu maksuküsimustel

16.06.2016

Rahandusminister Sven Sester osaleb 16.-17. juunini euroala riikide rahandusministrite ehk eurorühma ning Euroopa Liidu rahandusministrite nõukogu ehk Ecofini koosolekul Luxembourgis.

Enne eurorühma koosolekut kogunevad euroala riikide rahandusministrid Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) aastakoosolekule, kus kiidetakse heaks aastaaruanne ja kantakse eelmise aasta kasum reservfondi. Lisaks arutavad ministrid ettepanekut anda ESMile mandaat viia läbi ESMi ning Euroopa finantsstabiilsuse fondi (EFSF) programmide hindamine.

Eurorühma kohtumisel tutvustatakse rahandusministritele Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) artikkel IV raames tehtud ülevaadet ja majandussoovitusi euroala kohta. Arutatakse pensionisüsteemide mõju riigirahanduse kestlikkusele. Euroopa Komisjoni teemapaber annab ülevaate euroala pensionisüsteemide jätkusuutlikkusest, seda eelkõige rahvastiku arengute ja makromajanduse ebakindlusega seotud riskide vaatepunktist. Euroala liikmesriikide pensionisüsteemide jätkusuutlikkust on arutatud ka varem, 2015. aasta detsembri eurorühmas. Samuti on päevakorras eurorühma teise poolaasta tööprogrammi ülevaatus.

„Ecofini istungil otsitakse jätkuvalt poliitilist kokkulepet maksude vältimise vastasele direktiivile. Mais toimunud istungil otsustati direktiivi lisada ka Eesti maksusüsteemi eripära arvestavad täiendused,“ lisas rahandusminister Sven Sester.
Lisaks on kavas võtta vastu järeldused pangandusliidu lõpuleviimise eduaruande kohta. Ministritele antakse ülevaade pangandusliidu ning stabiilsuse ja kasvu pakti rakendamise kohta. Ka tutvustab komisjon käibemaksuerandite ehk pöördmaksustamise teatist ning täpsemalt analüüsi ajutise ulatuslikuma pöördmaksustamise erandi tegemise kohta.

Samuti arutavad ministrid 28.-29. juunil toimuva Euroopa Ülemkogu ettevalmistuse raames nõukogu soovitusi riiklike reformikavade kohta ning majanduspoliitika üldsuuniseid.

 

Allikas: Rahandusministeerium