Esita küsimus elik@nlib.ee

ELi edusammud kliimamuutustega seotud eesmärkide täitmisel (infograafik)

01.08.2018

EL on seadnud 2020. aastaks ambitsioonikad eesmärgid kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks. Meie infograafikust leiab täpsemat teavet nende täitmise edenemise kohta.

Võitlus kliimamuutuste vastu on üks olulisemaid ELi prioriteete. Liit on kohustunud täitma konkreetseid eesmärke ja võtnud mitmeid meetmeid kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks. Milliseid edusamme on saavutatud? Mida ütlevad faktid?

Kliimaalased eesmärgid 2020. aastaks

ELi eesmärgid aastaks 2020 on esitatud 2008. aastal vastu võetud kliima- ja energiapaketis. Muu hulgas plaanitakse vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 1990. aasta tasemega võrreldes 20% võrra.

2015. aastal oli kasvuhoonegaaside heide ELis võrreldes 1990. aastaga juba 22% väiksem. Liikmesriikide olemasolevatel meetmetel põhinevate uusimate prognooside kohaselt püsib EL eesmärkide täitmise kursil. Prognooside kohaselt on heide 2020. aastal 26% väiksem kui 1990. aastal.

Kuid esialgsetel hinnangutel kasvasid kasvuhoonegaaside heitkogused ELis 2017. aastal taas. Liit arutab 2030. aasta eesmärkide ja 2050. aastani ulatuva strateegia karmistamist enne ÜRO kliimamuutuste konverentsi (COP24), mis toimub detsembris Katowices Poolas.

Edusammud energia- ja tööstussektorites

Eelnimetatud eesmärkide täitmiseks võtab EL mitmes valdkonnas meetmeid.

Nende seas on ELi heitkogustega kauplemise süsteem (HKS), mis hõlmab elektri- ja tööstussektorite suurte rajatiste ning lennundussektori toodetavate kasvuhoonegaaside heidet (kokku umbes 45% ELi koguheitest).

Ajavahemikus 2005–2016 vähenes ELi heitkogustega kauplemise süsteemi alla käivate elektrijaamade ja tehaste heide 26% võrra. See on oluliselt parem tulemus kui 2020. aasta eesmärgiks seatud vähendamine 23% võrra.

Riiklike eesmärkide staatus

Teiste sektorite (elamumajandus, põllumajandus, jäätmed, transport (v.a lennundus)) heitkoguste vähendamiseks kehtestasid ELi liikmesriigid jõupingutuste jagamist käsitleva otsuse raames riiklikud heitkoguste vähendamise eesmärgidRiiklike eesmärkide alla kuuluvate sektorite heitkogused olid 2016. aastal 11% madalamad 2005. aasta tasemest, mida on rohkem kui 2020. aastaks seatud eesmärk vähendada heidet 10% võrra.

Lisateave

Loe edasi: europarl.europa.eu