Esita küsimus elik@nlib.ee

EL tahab suurendada finantssektori rolli kliimaeesmärkide täitmisel

25.05.2018

Euroopa Komisjon esitles neljapäeval meetmeid, millega tahetakse soodustada keskkonnasäästlikke investeeringuid ning suurendada finantssektori rolli kliimaeesmärkide täitmisel.

Uute eeskirjadega luuakse Euroopa Liidus ühtlustatud klassifikatsioonisüsteem, millega tahetakse tuua ettevõtetele ja investoritele selgust selles osas, milline majandustegevus on kestlik ja milline mitte, teatas Euroopa Komisjon.

Nimelt määratletakse kestliku majandustegevuse kriteeriumid ning nõutakse, et institutsioonilised investorid nagu varahaldurid, kindlustusseltsid, pensionifondid ja investeerimisnõustajad teeksid oma klientidele teatavaks, kas investeeringud vastavad neile kriteeriumitele või mitte. Lisaks sellele kavatseb Komisjon luua ka uus võrdlusaluste kategooria ettevõtete ja investeerimisportfellide ökoloogilise jalajälje hindamiseks.

Komisjon märkis, et lisaks selguse toomisele ja teadlikuse suurendamisele peaksid uued meetmed vähendama ka ettevõtete poolset niinimetatud greenwashingut, ehk toodete ja teenuste müümist keskkonnasõbralikena, kui need tegelikult seda ei ole.

Komisjon hoiatas ka, et praegune investeeringute tase ei ole piisav, et täita liidu ja Pariisi kliimaleppe eesmärke ja toetada keskkonnahoidlikku majandussüsteemi – Komisjoni hinnangul on 2030. aastaks seatud eesmärkide täitmiseks puudu 180 miljardi euro jagu investeeringuid aastas ning selle augu täitmisel on vaja kaasata erakapitali.

 

Loe edasi: err.ee