Esita küsimus elik@nlib.ee

EL parandab tele- ja raadioprogrammide piiriülest kättesaadavust

18.12.2017

Euroopa Liidu liikmesriigid jõudsid kokkuleppele, et ringhäälinguorganisatsioonide tegutsemist reformiva määruse eelnõu osas võivad alata läbirääkimised Euroopa Parlamendiga.

Määrusega lihtsustatakse eeskätt seda, kuidas ringhäälinguorganisatsioonid saavad tulevikus teha oma tele- ja raadioprogramme kättesaadavaks teistes liikmesriikides, võimaldades pakkuda lihtsustatud korras piiriüleselt internetis järel- ning simultaanvaatamist.

Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles, et see määrus on Euroopa digitaalse ühtse turu jaoks märgilise tähendusega.

“Tarbijad on järjest vähem paiksed ja tehnoloogia ei tunne riigipiire. Autoriõiguse reeglid võivad küll olla keerulised, kuid selle eelnõu eesmärk on selge ja lihtne – anname inimestele laiema ligipääsu informatsioonile, lubame neil veebis kuulata ja vaadata teiste liikmesriikide raadio- ja teleprogramme. Nii saavad ka võõrsil elavad eestlased end kõige paremini kursis hoida kodumaa päeva- ja kultuurisündmustega. Kokkuvõttes võidab nii tarbija kui ka teenuseosutaja,” lisas Reinsalu.

Selle eesmärgi saavutamiseks rakendatakse nn päritolumaa põhimõtet. Tulevikus piisab autoriõigusega kaitstud sisu (programmi) pakkumiseks muus liikmesriigis sellest, kui ringhäälinguorganisatsioon teeb selleks vajaminevad autoriõiguslikud toimingud ainult oma asukohariigis.

 

Loe edasi: err.ee