Esita küsimus elik@nlib.ee

EL-i transpordiministrid arutasid lennunduse ja laevanduse ohutusküsimusi

02.12.2016

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson osales täna Euroopa Liidu transpordiministrite nõukogul, kus peamised teemad olid lennuohutus, reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete muutmine, laevareisijate ja kaubalaevade registreerimise lihtsustamine ning liinilaevade ohutuse tagamine.

Lennuohutusameti ümberkorraldamise küsimuses ütles minister Simson, et võimalus jagada eksperte Euroopa riikide vahel on kasulik väiksematele riikidele nagu Eesti. „See aitab meil kokku hoida kulusid ja palgata vajaduse korral paremaid lennuohutuse eksperte,“ lisas ta.

Laevareisijate direktiivi arutelul toetas Eesti nii transpordis üldiselt kui merenduses digitaalsete lahenduste suuremat kasutuselevõttu. „Eesti, kel on kõrgelt arenenud IT-teenused, näeb suurt potentsiaali merenduse digitaliseerimises,“ lausus Simson.

Lisaks arutasid ministrid olukorda maanteeveoturul, kus Eesti toetab turu edasist liberaliseerimist ja siseturu avamist kabotaažvedudele kõigis liikmesriikides, et tagada teenuste ja kaupade vaba liikumine.

Lisaks kohtus minister Simson Brüsselis Malta, Suurbritannia, Soome ja Austria ministrite, Euroopa Liberaalide ja Demokraatide (ALDE) esindajate ning Euroopa Liidu transpordivolinik Violeta Bulciga, kellega ta arutas Eesti eesistumise prioriteete transpordiküsimustes.

 

Allikas: Majandus- ja Kommunikatsiooniminiteerium