Esita küsimus elik@nlib.ee

EL-i siseministrid arutasid varjupaigapoliitika reformi

10.12.2016

Reedel Brüsselis toimunud Euroopa Liidu siseministrite kohtumisel oli peamine tähelepanu Euroopa varjupaigapoliitika reformil.

Eestit esindanud siseminister Andres Anvelt ütles, et vahet tuleb teha tava- ja kriisiolukordadel.

“Tavaolukorras peab säilima täna kehtiv Dublini määruse põhimõte, mille kohaselt vastutab põgeniku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest see riik, mille kaudu inimene Schengeni alale sisenes. Kriisiolukorras, mil rändesurve jaotub liikmesriikide vahel väga ebavõrdselt, tuleb vaadata teiste lahenduste poole,” sõnastas Anvelt.

Ühe võimalusena varjupaigareformiga edasiliikumiseks pakkus eesistujariik Slovakkia välja senisest paindlikuma lähenemise, mille kohaselt saaks valida abistamiseks kõige sobivamad lahendused vastavalt kriisi iseloomule. Olgu see siis näiteks ekspertide lähetamine, rahaline toetus või vajadusel ka isikute ümberjagamine liikmesriikide vahel.

 

Loe edasi: uudised.err.ee