Esita küsimus elik@nlib.ee

EL-i liidrid leppisid kokku edasiliikumise põhimõtetes

19.09.2016

Bratislava, 16. september 2016 – Euroopa Liidu liidrid leppisid tippkohtumisel kokku neljas eesmärgis, mis aitavad Euroopal ühtsena edasi liikuda 27 liikmesriigiga.

EL-i liidrid leppisid kokku, et kontrollimatute rändevoogude taastekkimist ei saa lubada ja välispiiride üle tuleb saavutada senisest oluliselt tõhusam kontroll ning liikmesriike tuleb toetada nii sisejulgeoleku tagamisel kui terrorismi vastu võitlemisel. Riigipead ja valitsusjuhid olid üksmeelel, et majanduskasv vajab veelgi suuremat tähelepanu.

“Terrorism, rändekriis, majanduslik- ja sotsiaalne ebakindlus on probleemid, mis teevad inimestele muret kogu Euroopas ja nendele tuleb leida lahendused,” ütles peaminister Taavi Rõivas. “Tänane kohtumine pani paika teekaardi, kuidas jõuda nendes valdkondades konkreetsete tulemusteni.

“Valitses üksmeel, et ühised väärtused, rahu ja stabiilsus ning majanduslik heaolu ühinenud Euroopas on ajalooline saavutus, mida tuleb hoida ja arendada,” ütles Rõivas. Peaministri sõnul vajab Euroopa majandus rohkem avatust nii sisse- kui väljapoole ning vabakaubanduslepped ja siseturu tugevdamine on parimad majanduskasvu allikad.

“Mul on hea meel, et tänased arutelud möödusid tõsises, kuid konstruktiivses õhkkonnas. Kuigi üks riik on otsustanud liidust lahkuda, peame ühtselt ja avatult keskenduma kodanike suurimatele muredele ning kindlustada saavutatu ja ka tulevik.”

Fotod Bratislavast: https://www.dropbox.com/sh/pbvm13e4v0z12nw/AABO3j0nWu_dK_SrC7QnFCqva?dl=0

Allikas: Vabariigi Valitsus