Esita küsimus elik@nlib.ee

EL-i finantskuritegude erikomitee kiitis heaks rahapesu raporti

28.02.2019

Euroopa Parlamendi finantskuritegude komisjon kiitis heaks raporti, milles kutsub üles looma Euroopa Liidu finantspolitsei ja tugevdama Euroopa pangandusjärelevalve ametit. Danske rahapesujuhtumis ilmutasid raporti hinnangul vastutustundetust nii pank kui ka järelevalveasutused.

Parlamendikomisjon TAX3 hääletas punkthaaval läbi raporti, mis oli pühendatud maksudest hoidumisele ja finantskuritegudele, sealhulgas viimasel ajal ilmsiks tulnud rahapesujuhtumitele, vahendas “Aktuaalne kaamera”.

Raporti järeldus on, et Euroopa vajab neis küsimustes rohkem koostööd ja tsentraliseeritust, näiteks finantspolitsei ja jõulisema pangandusjärelevalve ameti näol. Danske juhtumi puhul jäi puudu riikidevahelisest koostööst, vastutustundetult käitus pank ja järelevalveasutused.

Loe edasi: err.ee