Esita küsimus elik@nlib.ee

EL ei kasuta ikka veel täielikult oma võimalusi kujundada rahvusvahelist poliitikat, ütlevad saadikud

12.03.2015

Neljapäeval vastu võetud resolutsiooni kohaselt ei ole EL siiani suutnud täielikult ära kasutada oma võimalusi rahvusvahelise poliitilise ja julgeolekukeskkonna kujundamiseks. Tuleb üle minna seni peamiselt reageerivalt lähenemisviisilt ennetavale, sidusale ja strateegilisele ELi välis- ja julgeolekupoliitikale, mis põhineb ühistel väärtustel ja mida kasutatakse Euroopa ühistes huvides, ütlesid saadikud.

EL peaks leidma võimalused Venemaa ambitsioonide piiramiseks, julgeoleku parandamiseks ning lõunanaabruse stabiliseerimiseks.

“EL on vastamisi radikaalselt muutnud julgeolekuolukorraga. Venemaa on rikkunud rahvusvahelist õigust oma tegevusega Ukrainas ja kahjustanud Euroopa rahu aluseid. Terrorirünnakud Pariisis ja Kopenhaagenist näitavad, et konfliktid meie lõunanaabruses mõjutavad ka meie julgeolekut. EL peab vastu astuma nendele arengutele ja parandama oma töömeetodeid ja struktuure, et julgeolekuküsimustega paremini tegeleda. See on ainus viis demokraatlike väärtuste kaitseks ja selleks, et anda oluline panus rahvusvahelise korra tugevdamiseks,” ütles EP väliskomisjoni esimees Elmar Brok (EPP, DE).

“Tervitan ettepanekut Euroopa ühisarmee loomiseks aga nõuan, et kasutame praegu võimalusi, mis leiduvad Lissaboni lepingus,” lisas Brok.

Euroopa väärtuste ja huvide kaitse ning poliitilise ja õigusliku korra tagamine peavad olema ELi välispoliitika peamisteks eesmärkideks, ütlevad saadikud resolutsioonis, mis võeti vastu häältega: 436 poolt, 145 vastu, 64 erapooletut.

Saadikud rõhutasid, et ELile läheneda soovivate riikide toetamine peab olema ELi välispoliitika peamine prioriteet ja oluline reageering, mis aitaks piirata Venemaa ambitsioone oma naabruses, on investeerimine nende riikide iseseisvusesse, suveräänsusesse, majandusarengusse ja edasisse demokratiseerimisse. Samuti rõhutatakse resolutsioonis vajadust vähendada oluliselt sõltuvust Venemaa energiast ning vajadust tugevdada ELi välispoliitika ja muude välismõõdet omavate poliitikavaldkondade näiteks energiapoliitika sidusust.

Resolutsioonis rõhutatakse samuti vajadust vaadata põhjalikult läbi ELi poliitika lõunanaabruse suhtes, andes selle käsutusse piisavad eelarvevahendid, et tagada kodanike julgeolek, edendada demokraatiat, astuda vastu usuäärmuslusele.

Saadikud toonitavad, et usaldusväärne ELi välispoliitika peab toetuma liikmesriikide nõuetekohasele kaitsevõimele ning tõhusale ühisele julgeoleku- ja kaitsepoliitikale. Saadikud kutsuvad üles vastu võtma ambitsioonikaid otsuseid juunis toimuval Ülemkogu kohtumisel.
Allikas: Euroopa Parlament