Esita küsimus elik@nlib.ee

EL annab enne Euroopa Ülemkogu kohtumist aru väärinfoga võitlemise olukorrast

17.06.2019

Täna esitavad komisjon ja kõrge esindaja Mogherini järgmisel nädalal toimuva ELi juhtide arutelu jaoks aruande selle kohta, mida on väärinfoga võitlemisel ära tehtud ja milliseid järeldusi tehti Euroopa Parlamendi valimiste käigus saadud kogemustest.

Ühisteates kirjeldatakse, mil moel on väärinfovastane tegevuskava ja valimispakett aidanud võidelda väärinfo vastu ja säilitada Euroopa Parlamendi valimiste usaldusväärsuse.

Väärinfoga võitlemisel on eriline vastutus digitaalsetel platvormidel. Täna avaldab komisjon värskeimad igakuised aruanded, mille Google, Twitter ja Facebook esitavad väärinfot käsitleva isereguleerimisel põhineva tegevusjuhendi alusel. Maikuu aruanded kinnitavad komisjoni varasemates hinnangutes kirjeldatud suundumusi. Alates jaanuarist on kõik platvormid suurendanud läbipaistvust ja poliitreklaami usaldusväärsust ning avalikustanud reklaame teekides (ads in libraries), mis pakuvad kasulikke vahendeid, mille abil analüüsida poliitiliste jõudude kulutusi reklaamile kogu ELis. Facebook on astunud samme, et tagada temaatilise reklaami läbipaistvus, kuid Google ja Twitter peavad selles osas talle veel järele jõudma.

Teenuste usaldusväärsuse tagamiseks tehtud töö on aidanud vähendada Euroopa Parlamendi valimistega manipuleerimise võimalusi, kuid platvormid peavad paremini selgitama, kuidas on robotprogrammide ja võltskontode mahavõtmine piiranud väärinfo levikut ELis. Google, Facebook ja Twitter teatasid, et paranenud on kontroll reklaami paigutamise üle, et piirata klõpsusööta pahatahtlikult kasutavate väärinfo levitajate reklaamitulusid. Kahjuks ei ole piisavat edu saavutatud selliste vahendite väljatöötamisel, mis suurendaksid reklaamimajutusega tegelevate veebisaitide läbipaistvust ja usaldusväärsust.

Saavutusi on, kuid teha on veel rohkem: kõik digitaalsed platvormid peavad esitama täpsemat teavet, mis võimaldaks kindlaks teha pahatahtlikud jõud ja sihikule võetud liikmesriigid. Samuti peaksid nad tegema tihedamat koostööd faktikontrollijatega ja looma kasutajatele paremad võimalused väärinfo avastamiseks. Lisaks kõigele muule peaksid platvormid andma teadlastele sisulise juurdepääsu andmetele, järgides sealjuures isikuandmete kaitse põhimõtteid. Hiljuti otsustas Twitter teha teadustöö jaoks kättesaadavaks asjakohased andmestikud ning see avab võimalusi pahatahtlike jõudude väärinfooperatsioonide alasteks sõltumatuteks teadusuuringuteks. Ühtlasi on komisjon esitanud platvormidele üleskutse rakendada poliitreklaami läbipaistvuse põhimõtteid ka liikmesriikide eesootavatel valimistel.

Lisateave

Pressiteade täismahus

Teabeleht: Väärinfovastane tegevuskava – EduaruanneOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Ühisaruanne väärinfovastase tegevuskava rakendamise kohtaOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Väärinfovastane tegevuskava

Pakett vabade ja õiglaste Euroopa Parlamendi valimiste tagamiseks

Mai aruanded tegevusjuhendi rakendamise kohta

Tegevusjuhend. Küsimused ja vastused

Euroopa Parlamendi valimiste lehekülg EUvsDisinfo veebisaidil

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis