Esita küsimus elik@nlib.ee

Eksperdid annavad ülevaate uussisserändajate vastuvõtmise korraldamisest Põhja-Balti piirkonnas

31.03.2016

31. märtsil ja 1. aprillil Tallinnas Kumu kunstimuuseumis toimuval rändekonverentsil selgitavad eksperdid Põhjamaadest ja Balti riikidest, kuidas piirkonnas on korraldatud uussisserändajate vastuvõtmine, nende lõimimine tööturule, keeleõppe korraldamine ja eluaseme leidmine. Eksperdid pakuvad terviklikku ja faktidele toetuvat vaadet olukorrale ning võimalikke lahendusi väljakutsetele.

Rändekriis on tänase Euroopa üks suurimad väljakutseid, mis kipub inimesi jagama sisserände tuliste vastaste ja pooldajate leeri. Proovile on pandud Euroopa riikide solidaarsus ja ühtsus. Eesti annab koos teiste Euroopa riikidega oma panuse rändekriisi lahenduste leidmisele, sellel nädalal jõudsid siia esimesed ümberpaigutatavad inimesed.

“Rändekriis mõjutab teravalt Põhjamaade koostöö alustala: vaba inimeste, teenuste ja teadmiste liikumist. Seni on kõigil viiel Põhjamaal olnud erinev rände- ja pagulaspoliitika, kuid ulatuslik rändekriis tõukab riike ühiseid lahendusi otsima,” tõdeb Christer Haglund, Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse direktor.

Konverentsi “Sisserände uued suundumused ning lõimimise väljakutsed Põhja- ja Baltimaades” esimesel päeval uurivad teadlased ja eksperdid üldisemalt, kuidas mõjutavad elukoha valik, töö ja pereelu lõimumist. Senised kogemused Euroopas näitavad, et rahvusvahelise kaitse saanud isikutel kulub rohkem aega tööturule sisenemiseks – kuidas seda kiirendada? Sisserändajad koonduvad peamiselt suurlinnadesse, kus moodustavad oma kogukonnad, mis ei pruugi soodustada lõimumist. Kuidas mõjutab rändekriis Põhjamaade heaolumudelit, mida iseloomustab inimeste võrdne kohtlemine?

Konverentsi teine päev keskendub riigi ja kohalike omavalitsuste rollile rahvusvahelise kaitse saanud isikute vastuvõtmisel. Taani Vejle omavalitsuse esindajad tutvustavad uut lähenemist, kus uussisserändajad suunatakse võimalikult kiiresti tööpraktikale, kus nad õpivad samal ajal keelt ja ühiskonda tundma. Eesti, Läti ja Leedu esindajad jagavad värskeid kogemusi rahvusvahelise kaitse saanud inimeste vastu võtmisel.

Konverentsi avavad Eesti Vabariigi välisminister Marina Kaljurand ja Norra Kuningriigi Euroopa Majanduspiirkonna ja Euroopa Liidu asjade ning Põhjamaade koostööminister Elisabeth Aspaker. Rändekonverentside sarja kutsus 2013. aastal ellu Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis koostöös Tartu Ülikooliga. Sellel aastal aitab konverentsi korraldada lisaks Euroopa Rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt.

Konverentsi täpsema tutvustuse, päevakava ja esinejate tutvustuse leiab siit.

 

Allikas: Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis