Esita küsimus elik@nlib.ee

Eestlaste rahulolunäitaja on allpool euroliidu keskmist

18.11.2019

Eurostati läbiviidud rahulolu-uuringus on eestlaste rahulolu nii majandusliku olukorra kui isiklike suhete arvestuses allpool Euroopa Liidu keskmist.

Vastajatel paluti hinnata kümnepallisüsteemis, kui rahul nad on oma majandusliku seisuga ning isiklike suhetega ning milline on rahulolu üleüldiselt.

Üleüldine rahulolu kõiki Euroopa Liidu maid (väljaarvatud Slovakkia, Iirimaa ja Suurbritannia) kokku arvestades on 7,3 punkti kümnest. Kõige rahulolevamad on soomlased (8,1) ja austerlased (8,0). Kõige vähem on oma eluga rahul bulgaarlased (5,4) ja horvaadid (6,3).

Eestlaste rahulolunäitaja oli täpselt seitse palli, mis on 0,5 punkti võrra parem kui viis aastat tagasi. Lätlastel oli see 6,7 ja leedulastel 6,4.

 

Loe edasi: err.ee