Esita küsimus elik@nlib.ee

Eestlaste hinnangul on Euroopa Liidu suurim mure immigratsioon

04.01.2019

Eesti elanike hinnangul on Euroopa Liidu kõige põletavam probleem immigratsioon ning selliselt arvajate hulk on kevadega võrreldes kasvanud, selgub Eurobaromeetri novembris läbiviidud küsitluse tulemustest, mis neljapäeval avaldati.

Eestlastest peab Euroopa Liidu ees seisvatest teemadest immigratsiooni kõige tähtsamaks 65 protsenti, mis on EL-i kõrgeim näitaja. Rändeteemat peeti ka EL-is tervikuna keskmiselt kõige tähtsamaks, kuid selle seadis esikohale siiski ainult 40 protsenti kõigist vastanutest.

Immigratsiooniteema aktuaalsus on kasvanud nii eestlaste silmis kui Euroopa Liidus tervikuna – märtsis pidas seda EL-i kõige suuremaks mureks 62 protsenti eestlastest ja 38 protsenti EL-i kodanikest tervikuna.

Loe edasi: err.ee