Esita küsimus elik@nlib.ee

Eestlased tähtsustavad õhu puhtust vähem kui eurooplased keskmiselt

29.11.2019

Eesti elanikud on õhukvaliteedi hindamisel positiivsemad kui Euroopa Liidu kodanikud keskmiselt ega soovi ka nii tungivalt õhu puhtust puudutavate nõuete karmistamist, selgub Eurobaromeetri uuringust.

Kui Eestis leiab 44 protsenti küsitluses osalenutest, et õhukvaliteet on jäänud viimase kümne aasta jooksul samasuguseks, 21 protsendi hinnangul on see isegi paranenud ja 27 protsendi arvates halvenenud, siis Euroopa Liidus keskmiselt leiab 58 protsenti inimestest, et õhukvaliteet nende riigis on halvenenud, 28 protsendi arvates jäänud samaks ja 10 protsendi arvates paranenud.

Loe edasi: err.ee