Esita küsimus elik@nlib.ee

Eestis on meesõpetajate osakaal EL-i väikseim

05.10.2015

Eurostati andmeil on Eestis vaid iga kaheksas õpetaja mees, mis on EL-i kõige madalam näitaja.

Naisõpetajate kõrge osakaaluga paistavad 2013. aasta andmetele tuginedes Eesti kõrval (88,2%) silma ka ülejäänud kaks Balti riiki. Lätis on naisõpetajate osakaal 83,2% ning Leedus 81,2%.

Kreekas, Hispaanias, Saksamaal, Hollandis on aga iga kolmas õpetaja mees ehk naisõpetajate osakaal on neis riikides ligi 65%.

Eesti elukestva õppe strateegia aastani 2020 seab muu hulgas eesmärgiks jõuda tasemeni, kus naisi oleks õpetajate hulgas 3/4 ja mehi 1/4.

 

Loe edasi: uudised.err.ee