Esita küsimus elik@nlib.ee

Eestile prognoositakse mõõdukat majanduskasvu

04.02.2016

Euroopa Komisjoni talvise prognoosi kohaselt Euroopa ja Eesti majanduse mõõdukas kasv jätkub, kuid seda ohustavad üha suurenevad probleemid maailmamajanduses.

ELi majanduskasv peaks jääma sel aastal stabiilselt 1,9% juurde ja kiirenema järgmisel aastal 2,0%-ni. Eeldatakse, et teatavad kasvu toetavad tegurid, nagu madal naftahind, soodsad rahastamistingimused ja euro madal vahetuskurss, on oodatust tugevamad ning jäävad kauemaks püsima.

„Samas peame olema jätkuvalt tähelepanelikud. Euroopa mõõdukat majanduskasvu ohustab üha rohkem negatiivne mõju, mis tuleneb tärkava turumajandusega riikide, näiteks Hiina aeglasemast majanduskasvust, nõrgast üleilmsest kaubandusest ja geopoliitilistest pingetest Euroopa naabruses,” märkis euro ja sotsiaaldialoogi eest vastutav asepresident Valdis Dombrovskis.

Eesti eeldatav majanduskasv 2015. aastal oli vaid 0,9%, mis on märkimisväärselt vähem, kui eeldati eelmise aasta sügiseses majandusprognoosis. See kajastab negatiivseid baasefekte elektroonikasektoris, Venemaa järsult vähenenud nõudlust ning Eesti põlevkiviõli tööstuse konkurentsivõime vähenemist, mis on tingitud madalatest naftahindadest. Täna avaldatud prognoosi kohaselt peaks tänu välisnõudluse ja investeeringute suurenemisele Eesti majanduskasv kahel järgneval aastal kiirenema, ulatudes 2016. aastal 2,1%-ni ja 2017. aastal 2,3%-ni.

Sissetulekute reaalkasvu aeglustumise tõttu on oodata ka eratarbimise kasvu aeglustumist ning olulisemaks kasvumootoriks saavad investeeringud. Inflatsioon, mis 2015. aastal oli veidi üle nulli, suureneb prognoosi kohaselt 2016. aastal 1%-ni ja 2017. aastal 2,5%-ni, muu hulgas aktsiisimäärade suurenemise ja kiire palgakasvu tõttu.

Prognooside kohaselt hakkab 2016. aasta lõpust Eestis suurenema tööpuudus, kuna töövõimereform ergutab inimesi tööturule naasma. Tööjõus osalemise määr, mis on juba praegu väga kõrge, võib 2017. aastal tõusta isegi üle 70%.

Euroopa Komisjon ajakohastab oma majandusprognoosi mais.

 

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis